E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Pretpristupni fondovi Europske unije

Žiković, Danijela (2011) Pretpristupni fondovi Europske unije. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (1MB)

Sažetak

Fondovi Europske unije su financijski instrumenti koje je Europska unija stvorila s ciljem jednostavnijeg i kvalitetnijeg ispunjavanja određenih ciljeva. Tako fondovi namijenjeni zemljama članicama imaju cilj ujednačavanje gospodarskog i socijalnog razvoja u zemljama članicama Europske unije, predpristupni fondovi imaju za cilj pomoći zemljama kandidatkinjama u ispunjavanju uvjeta za ulazak u Europsku uniju, dok fondovi namijenjeni trećim zemljama pomažu zemljama u ispunjavanju uvijeta potrebnih za stjecanje statusa zemlje kandidatkinje. U radu su ukratko navedeni i objašnjeni strukturni fondovi Europske unije koji će Republici Hrvatskoj biti na raspolaganju kada postane zemlja članica Europske unije, Programi Zajednice te Instrumenti pomoći trećim zemljama. Ipak, glavni naglasak stavljen je na pretpristupne fondove Europske unije. Svrha ovog rada je detaljno prikazati i objasniti pretpristupne fondove Europske unije koje je Republika Hrvatska koristila od trenutka stjecanja statusa zemlje kandidatkinje, kao i fondove koji su joj na raspolaganju danas. Bitno za napomenuti je da je Republika Hrvatska od 2004. do 2007. godine na raspolaganju imala tri predpristupna fonda, a to su PHARE, ISPA i SAPARD. Navedeni su fondovi, 2007. godine zbog kvalitetnijeg i racionalnijeg raspolaganja financijskim sredstvima, zamijenjeni jedinstvenim predpristupnim instrumentom IPA koji se sastoji od pet komponenti. Radi bolje preglednosti i jasnoće svih oblika pomoći koje Europska unija pruža svojim članicama, zemljama kandidatkinjama i zemljama koje će to tek postati, ovaj je rad podijeljen u tri djela. U prvom djelu je ukratko prikazana povijest nastanka Europske unije, njezine glavne institucije te proširenja. Drugi dio detaljnije razrađuje instrumente pomoći koje je Europska unija razvila za pomoć i poticanje razvoja zemalja članica, zemalja kandidatkinja te zemalja potencijalnih kandidatkinja. Ukratko su predstavljeni strukturni fondovi koji stoje na raspolaganju isključivo zemljama članicama Europske unije, a to su Europski fond za regionalni razvoj, Europski socijalni fond, Europski poljoprivredni fond za upravljanje i garanciju te Financijski instrument za pomoć ribarstvu. Isto tako predstavljeni su Programi Zajednice. Specifičnost kod Programa Zajednice je da u pojedinim programima ponekad sudjeluju i zemlje kandidatkinje za članstvo u Europskoj uniji kao npr. PROGRESS, MEDIA 2007, Marco Polo II i drugi. S obzirom na temu rada detaljnije su prikazani pretpristupni programi PHARE, ISPA, SAPARD i IPA. Dane su osnovne informacije o svakom programu, definirana je njihova svrha te područje djelovanja svakog predpristupnog programa. Na kraju ove cjeline predstavljeni su programi pomoći trećim zemljama, njihova svrha i cilj. Posljednji, odnosno treći dio bavi se najbitnijim pojmom ovoga rada, a to su predpristupni fondovi. Točnije, u tom su djelu detaljno razrađeni svi fondovi koje je Republika Hrvatska od trenutka stjecanja statusa zemlje kandidatkinje imala na raspolaganju. Također, za svaki su fond navedeni prioriteti ulaganja definirani isključivo za Hrvatsku, te iznos sredstava koji je Europska unija stavila na raspolaganje Republici Hrvatskoj za svaku pojedinu godinu promatranja. TakoĎer je prikazano kako su raspoloživa sredstva podijeljena po županijama, te su navedeni Programi Unije u kojima trenutno sudjeluje Republika Hrvatska. Za kraj su dani primjeri uspješno provedenih projekata te onih koji su tek u provedbi. Prilikom pisanja rada korištene su metoda analize, metoda klasifikacije, deskripcije i metoda komparacije.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: Afrić-Rakitovac, Kristina
Dodatne informacije: 2011/39
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 65.01 Metode i metodologija. Teorija i praksa organizacije
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 06 Oct 2011 12:20
Zadnja promjena: 16 May 2014 15:50
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/100

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku