E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Wellness turizam u Hrvatskoj s posebnim osvrtom na Istru i Dubrovnik

Stanić, Sonja (2011) Wellness turizam u Hrvatskoj s posebnim osvrtom na Istru i Dubrovnik. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (353kB)

Sažetak

Uspješnost turizma i hotelske industrije u 21.stoljeću određuje sintagma: ljudi, zdravlje i kvaliteta. Danas je kvaliteta puno više od dobrog proizvoda i usluge. Ona je sastavni dio života i svake ljudske aktivnosti. Uz kvalitetu života, unapređenje zdravlja, sve se češće spominje zdravstveni turizam, posebno koncept wellness. U okviru turizma, wellness turizam javlja se kao novi fenomen koji doživljava ubrzani rast. Može se reći da je wellness turizam moderni oblik zdravstvenog turizma. Wellness se javlja kao oblik koji djeluje preventivno, ali i unapređuje zdravlje onih koji ga prihvaćaju kao svoj životni stil. Kao glavne odlike wellness ponude treba istaknuti: odmor, opuštanje, njegu duha i tijela, rekreaciju i zdravu prehranu, učenje i stjecanje navika zdravog življenja. Wellness je poželjan, održiv i efikasan stil življenja i rada i zato je privlačan kako wellness korisnicima tako i wellness investitorima – poduzetnicima. Predstavlja trend dobrog osjećaja koji velikom brzinom osvaja sva tržišta, a posebice turizma, prehrane, kulture tijela i stanovanja. Cilj wellness pokreta je da bude dostupan svima. Razvoj wellnessa na turističkom tržištu posljedica je prepoznavanja zdravlja kao osnovnog motiva putovanja. Iako je zdravlje od početka bilo osnova turističkih kretanja, tek se u posljednje vrijeme ponovo prepoznaje važnost njegovog očuvanja u čemu wellness ponuda pronalazi uporište za rast i razvoj. Wellness se u turizmu počeo spominjati prije desetak godina, gubeći pritom prvotni smisao svojih začetnika koji se uglavnom odnosio na prilagodbu modela medicinskog liječenja u svrhu unaprijeđenja zdravlja. Suvremeni wellness ne obuhvaća samo vježbanje i kretanje, on ispunjava cjelokupan čovjekov život određenim sadržajima koji mu pomažu u rješavanju brojnih problema. S pomoću novih sadržaja koji su usklađeni s potrebama suvremenog čovjeka wellness je posljednjih godina sve prisutniji u svim razvijenim turističkim zemljama Europe, SAD-a i Dalekog Istoka. On je u svjetskim razmjerima postao perspektivna „industrija“ koju zovu i „industrija“ dobrobiti. Njegova vizija upućuje na razvoj i ekspanziju industrije novih proizvoda za postizanje dobrobiti koja već danas donosi višestruke dobitke. Wellness igra značajnu ulogu u turizmu, te kroz različite sadržaje dolazi do obogaćivanja turističke ponude. Funkcije wellnessa u turizmu mogu se vrednovati kroz direktne ekonomske učinke od pružanja pojedinih sadržaja i cjelovitih programa, ali i kroz indirektne kao mogućnost pružanja usluge tijekom cijele godine čime se smanjuje problem sezonalnosti i produžava turistička sezona, bolja konkurentnost na turističkom tržištu, povećanje prometa i broja noćenja što utječe na bolju iskorištenost smještajnih kapaciteta, te povećanje broja zaposlenog stručnog i pomoćnog osoblja. Iako je wellness turizam u stalnom porastu u svim turističkim zemljama, prvenstveno zbog opće ljudske svijesti o vlastitom zdravlju, u Hrvatskoj ovaj oblik turizma još uvijek predstavlja mali dio cjelokupnog hrvatskog turizma iako je prepoznat kao važan dio ponude. Različite studije i istraživanja posljednjih godina upućuju na znatno poraslu svijest o zdravlju, posebice tjelesnog i duševnog osjećaja ugode. Wellness predstavlja najsuvremeniju koncepciju i trend turističke ponude koji se devedesetih godina prošlog stoljeća proširio na zemlje Europe, posebice na one koje su imale razvijenu ponudu zdravstvenih i kupališnih centara, primjerice Njemačku, Italiju, Austriju, Francusku, Švicarsku, Mađarsku, Sloveniju, Češku i dr. Iskustva u turističko-zdravstvenim centrima u Njemačkoj, Italiji, Sloveniji i nekim drugim zemljama potvrđuju hipotezu da je wellness nova kvaliteta zdravstveno-turističke ponude, ali i dodatni izvor ekonomskih učinaka u turizmu. U ovom radu razmotrit će se wellness ponuda hrvatskih destinacija kao i njihov sadržaj i usluge. Cilj ovog rada je ukazati na značaj rastućeg novog oblika turizma u svijetu i u Hrvatskoj. Ujedno će se prikazati wellness ponuda hrvatskih destinacija te razmotriti njihov sadržaj i usluge s težištem na destinacijama Istre i Dubrovnika. S obzirom na karakter i sadržaj materije ove teme istraživanja, u ovom radu poslužilo se komparativnim, povijesnim metodama kao i personalnom metodom, tj. skupljanjem informacija na licu mjesta, putem raspoloživih propogandnih materijala (internet, brošure, katalozi) te putem osobnih kontakata s pružateljima usluga u pojedinim turističkim destinacijama. S obzirom na nedostatke analitičkih i kvantitativnih pokazatelja u radu se služilo i deskriptivnom metodom, te se u te svrhe oslonila na citiranu literaturu. Za potrebe ovog istraživanja odabrani su samo oni wellness centri koji se nalaze u sklopu hotelskih odnosno zdravstveno-turističkih objekata. U istraživanje nisu bili uključeni gradski wellness centri.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2011/197
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.48 Turistički promet s gospodarskog gledišta. Politika turističkog gospodarstva
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Ekonomija
Datum pohrane: 23 Jan 2012 10:28
Zadnja promjena: 23 Jan 2012 10:28
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/1000

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku