E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Društvena odgovornost i poduzetništvo: primjer turističkih poduzeća u Hrvatskoj

Krizman, Sandro (2011) Društvena odgovornost i poduzetništvo: primjer turističkih poduzeća u Hrvatskoj. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (797kB)

Sažetak

Odabir teme diplomskog rada "Društvena odgovornost i poduzetništvo; primjer turističkih poduzeća u Hrvatskoj" činio se logičnim nakon višegodišnjeg proučavanja (ili studiranja ili istraživanja) različitih aspekata društveno odgovornoga poslovanja (DOP). Uzevši u obzir kako DOP utječe na imidž određenoga poduzeća, moguće je pretpostaviti da njegova konkurentska prednost, opstanak na tržištu, kao i uspješnost općenito, proizlazi iz razumijevanja i provedbe elemenata DOP-a. Također, ako se pretpostavi da je društveno odgovorno poslovanje i jedino održivo, tada je jasno koliko je važno njegovo razumijevanje i implementacija. Posljednjih petnaestak godina, vjerojatno i kao posljedica mnogobrojnih korupcijskih i drugih etički problematičnih afera poduzetnika i gospodarstvenika širom svijeta, područje društvene odgovornosti postaje središnjom temom mnogih stručnih i znanstvenih konferencija. U Hrvatskoj je praksa DOP-a još nedovoljno raširena, pa je stoga dobrodošao svaki doprinos istraživanju toga područja. Nakon detaljnog i studioznog istraživanja sekundarnih izvora (znanstvene i stručne literature dostupne u knjižnicama, kao i internetskih izvora), koje je pridonijelo boljem razumijevanju teorije društvene odgovornosti, provedeno je empirijsko istraživanje. Korištene su metode anketiranja, analize i sinteze, te dokazivanja i komparacije, potkrijepljene primjerima iz prakse. Osim uvoda, zaključka, popis tablica i grafikona, te literature, rad se sastoji od poglavlja. Prvo od njih, "Teorijsko i pojmovno određenje društvene odgovornosti", obrađuje teorijski okvir DOP-a i njegovu povezanost sa sličnim pojmovima (poput poslovne etike), zatim povijesne odrednice, temeljne principe, te argumente za i protiv DOP-a. Poglavlje "Modeli DOP-a" predstavlja nekoliko modela društvene odgovornosti i doprinose različitih znanstvenika u različito vrijeme (Three-State Shema, A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance i dr.). Treće poglavlje "Turizam i DOP" bavi se definiranjem važnosti održiva razvoja turizma za Republiku Hrvatsku. U sklopu ovog poglavlja predlaže se ekonometrijski model kojim se objašnjava važnost neto prihoda od turizma za podračun usluga u platnoj bilanci robe i usluga Republike Hrvatske. U četvrtome se poglavlju obrazlaže istraživački dio rada, odnosno prisutnost DOP-a u poslovanju turističkih poduzeća (hotela). Cilj je ovoga diplomskoga rada prikazati, objasniti i specificirati važnost i budućnost društveno odgovornoga poslovanja, zatim prikazati zastupljenost pojedinih elemenata DOP-a u hotelima na području Republike Hrvatske, te ukazati na odstupanje hrvatske stvarnosti u odnosu na razvijene zemlje svijeta, sa željom da se potakne buđenje etičke svijesti kod domaćih hotelijera/gospodarstvenika.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2011/198
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.48 Turistički promet s gospodarskog gledišta. Politika turističkog gospodarstva
6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 65.01 Metode i metodologija. Teorija i praksa organizacije
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Management i poduzetništvo
Datum pohrane: 23 Jan 2012 10:28
Zadnja promjena: 23 Jan 2012 10:28
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/1001

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku