E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Demografske karakteristike hrvatskih regija

Saleh, Zeina (2011) Demografske karakteristike hrvatskih regija. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (967kB)

Sažetak

Demografski trendovi ozbiljna su prijetnja regionalnom gospodarskom rastu i razvoju što se odražava na cjelokupni gospodarski napredak. Demografske karakteristike jesu dobno-spolna struktura stanovništva, prirodno kretanje stanovništva, pod kojim podrazumijevamo natalitet, mortalitet i prirodni prirast, mehanička kretanja stanovništva, odnosno migracije stanovništva, itd. U promatranju stanovništva analizu je takoĎer potrebno proširiti na analizu pokazatelja ekonomske strukture stanovništva kao što su aktivno stanovništvo, ekonomska iskorištenost radnog kontingenta, dobno-spolna struktura radnog kontingenta, ali i na obrazovnu strukturu. Naime, bitno je promatrati strukturu stanovništva u širem kontekstu s obzirom na spomenutu značajnu ulogu u regionalnom, ali i cjelokupnom gospodarskom razvoju. Demografske karakteristike pojedinih regija u globalu čine demografsku sliku cijele Hrvatske. Nepovoljna demografska kretanja na regionalnoj razini mogu se jasno vidjeti na nacionalnoj razini. Zasad postojeća populacijska politika nastoji samo ublaţiti sve međusobno povezane gospodarske, obrazovne, društvene i ostale problema na našim prostorima. Cilj rada je ukazati na nepovoljno demografsko stanje u Hrvatskoj s regionalnog aspekta, na problem nepovoljnog prirodnog kretanja u Hrvatskoj koji je kontinuiran već niz desetljeća, a koji se još jasnije vidi u pojedinim regijama. S tim u vezi obradit će se posebno starenje stanovništva, migracije kao jedan od značajnih uzroka regionalnih dispariteta, obrazovna struktura stanovništva i odljev mozgova. Populacijska politika sagledat će se u kontekstu regionalnog razvoja, odnosno analizirat će se da li su mjere populacijske politike uspješno implementirane na regionalnoj razini te koji su dosadašnji rezultati. Pored uvoda i zaključka, rad se sastoji od tri poglavlja. Nakon objašnjenja uloge stanovništva u procesu društveni-ekonomskog razvoja u 2. poglavlju (u okviru kojeg će se opisati stanovništvo kao potrošač i proizvoĎač te pojasniti povezanost stanovništva i regionalnog razvoja), u 3. poglavlju će se detaljno analizirati regionalne demografske različitosti i utjecaj na regionalni razvoj u RH. U tom poglavlju prikazat će se demografske karakteristike hrvatskih regija (posebno mortalitet, dobno-spolna struktura i mehaničko kretanje stanovništva), ekonomska aktivnost i obrazovna struktura stanovništva. Određenje i važnost populacijske politike kao i primjena mjera na regionalnoj razini obradit će se u 4. poglavlju, nakon čega slijede zaključna razmatranja. U radu su korištene sljedeće metode: povijesna metoda, metoda kompilacije, deduktivna metoda, metoda analize, metoda sinteze, metoda deskripcije, metoda kompilacije i komparativna metoda.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2011/202
Teme: 3 Društvene znanosti > 31 Demografija. Sociologija. Statistika
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Ekonomija
Datum pohrane: 23 Feb 2012 06:48
Zadnja promjena: 23 Feb 2012 06:48
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/1009

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku