E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Konkurentska pozicija hrvatskog hotelijerstva i utjecaji okruženja

Bartaković, Iva (2011) Konkurentska pozicija hrvatskog hotelijerstva i utjecaji okruženja. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (706kB)

Sažetak

Turizam je suvremeni fenomen koji ujedinjuje društvene i ekonomske odnose, te bi danas svijet bio nezamisliv bez turističkih kretanja. Hotelijerstvo je sastavni dio turizma kao ugostiteljska djelatnost koja se bavi pružanjem usluga smještaja, prehrane, pića i rekreacije. Razvoj hotelijerstva u Hrvatskoj je rezultat gospodarskog rasta, te rasta svjetskog turističkog tržišta, odnosno povećanja međunarodnih turističkih putovanja. Tema ovog rada je “Konkurentska pozicija hrvatskog hotelijerstva i utjecaji okruženja”.Prema predmetu istraživanja rada postavljena je hipoteza da hrvatsko hotelijerstvo nije dovoljno konkurentno i da zaostaje za zemljama iz okruženja. Pri izradi rada u odgovarajućim kombinacijama korištene su slijedeće znanstvene metode: metoda promatranja, metoda analize, komparativna metoda, metoda deskripcije, metoda klasifikacije, statistička metoda, povijesna metoda i metoda dokazivanja. Osim ovih metoda podaci su prikupljeni iz različitih internet izvora te znanstvenih baza podataka. Ovaj rad podijeljen je u pet poglavlja, gdje nakon obrade teme slijedi zaključak do kojeg se je došlo cjelokupnim istraživanjem i proučavanjem literatura. Nakon zaključka slijedi popis literature, zatim popis tablica, slika, grafikona te popis priloga. U prvom poglavlju pod nazivom “Turizam i konkurentnost” govori se o definiranju konkurentnosti, daju se definicije turizma, te je prikazan indeks konkurentnosti turizma i od kojih elemenata se on sastoji. Slijedi, drugo poglavlje s naslovom “Hrvatski turizam u međunarodnom kontekstu” u kojemu se govori o kretanjima Hrvatske na međunarodnom turističkom tržištu, ovdje je predstavljena pozicija hrvatskog turizma prema indeksu konkurentnosti turizma 2010. godine, te se navode glavne prednosti i nedostaci hrvatskog turizma s obzirom na elemente indeksa konkurentnosti turizma. Treće poglavlje, koje je i najšire obrađeno nosi naslov “Konkurentska pozicija hrvatskog hotelijerstva“ gdje su predstavljene karakteristike hrvatskog hotelijerstva, prikazan tržišni položaj hotelijerstva gdje se iskazuju statistički podaci koji se odnose na hotelske smještajne kapacitete, iskorištenost ugostiteljskih kapaciteta, ostvareni broj noćenja, te se obuhvaća i poslovno-upravljački okvir poslovanja, financijsko stanje te kvaliteta ljudskih resursa u hotelijerstvu. U četvrtom poglavlju “Mjere usklađivanja s konkurentskim zemljama” govorit će se o usklađivanju poreznih stopa na hotelijerske usluge, potrebnim poticajnim mjerama i mjerama za efikasnije upravljanje turističkog sektora te je dan kritički osvrt na stanje hrvatskog hotelijerstva. Također govorit će se o prilagodbama hrvatskog turizma tržištu Europske unije. U petom i posljednjem poglavlju riječ je zaključnim razmatranjima rada gdje se daje konačni zaključak konkurentske pozicije hrvatskog hotelijerstva i utjecaja iz okruženja.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2011/206
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.48 Turistički promet s gospodarskog gledišta. Politika turističkog gospodarstva
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 22 Feb 2012 11:35
Zadnja promjena: 22 Feb 2012 11:35
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/1012

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku