E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Socijalna politika u Europskoj uniji

Fero, Luana (2012) Socijalna politika u Europskoj uniji. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (965kB)

Sažetak

Osnovni cilj rada je istražiti socijalnu politiku u Europskoj uniji i usporediti je sa socijalnom politikom u Hrvatskoj. Diplomskim radom će se obrazložiti program socijalne politike u Europskoj uniji od 1980. do 2011. godine i njen položaj unutar okvira globalizacije, kao i potreba prilagodbe hrvatske socijalne politike modelu politike Europske unije. Socijalna politika je bitna javna politika koja utječe na adekvatan održivi razvoj društva, a cilj joj je prevladati rizike koje se nalaze na putu i uklanjanje posljedica koje utječu na samu alokaciju socijalne dobrobiti, a to donosi tržište. Bavi se uklanjanjem posljedica i redistribucijom nacionalnog dohotka. To se razlože u prvom dijelu rada. U prvome poglavlju opisana je povijest, definiraju se determinante razvoja socijalne politike i njen razvoj, uključujući brojne društvene i političke utjecaje, počevši od utjecaja Crkve. Drugo poglavlje prikazuje podsustav socijalne politike. U nastavku poglavlja prikazuje se mirovinski i zdravstveni sustav, zatim pitanje (ne)zaposlenosti, socijalne pomoći te obiteljske i stambene politike u današnje vrijeme. U trećem se poglavlju detaljno analizira socijalna politika u Europskoj uniji. Nastavak poglavlja prikazuje razvoj socijalne politike od 1980. do 2011. godine. Analizirana su specifična područja djelovanja socijalne politike na socijalnu isključenost, zaposlenje, sudjelovanje žena na tržištu rada, mirovine i starost, te utjecaj Europske unije na socijalnu politiku Republike Hrvatske. Istaknut je program PROGRESS koji se odnosi na program zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost s ciljem utvrđivanja bitnih kriterija Europske unije za zapošljavanje, socijalnu zaštitu i uključivanje, radne uvjete, borbu protiv diskriminacije i ravnopravnost spolova. Četvrto poglavlje analizira reformu socijalne politike u Hrvatskoj. Cilj je utvrditi gospodarsku i socijalnu situaciju u Hrvatskoj, probleme koji su vezani uz socijalna prava i socijalnu sigurnost graĎana te reforme koje se poduzimaju s ciljem prilagoĎavanja modelu Europske unije. Hrvatska treba stvoriti takav program koji će se aktivno boriti protiv siromaštva i socijalne isključenosti, za rodnu jednakost, te za aktivnu politiku zapošljavanja. Jedan od bitnih problema u nizu s kojim će se Hrvatska morati boriti su preveliki socijalni izdaci koji su ujedno i nedovoljno efikasni glede suzbijanja ekonomske nejednakosti i siromaštva, a to je bitan pokretač za ulazak u Europsku uniju. Hrvatska ulazi u razdoblje složenih i dalekosežnih socijalnih reformi oko kojih će se ubuduće voditi političke borbe s ciljem postizanja trendova koji će dati svoj doprinos traganju za racionalnim rješenjima i bržim postizanjima cilja, to jest ulaska u Europsku uniju. Prilikom izrade rada korištene su metode analize, istraživanja podataka, usporedbe te induktivna metoda.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2012/1
Teme: 3 Društvene znanosti > 36 Osiguranje duhovnih i materijalnih potreba. Uključujući: Socijalni rad. Socijalna pomoć. Stanovanje. Osiguranje
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Marketinško upravljanje
Datum pohrane: 22 Feb 2012 12:05
Zadnja promjena: 22 Feb 2012 12:05
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/1015

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku