E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Politički marketing i politička propaganda

Boljun, Elena (2011) Politički marketing i politička propaganda. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (672kB)

Sažetak

Tema ovog završnog rada je Politički marketing i politička propaganda. Interes za ovu temu nastao je iz dvije činjenice. Prva činjenica je ta da je gotovo svaki čovjek i politički čovjek, sa svojim vrijednostima, stavovima i opredjeljenjima, a ponekad i sam ima potrebu da politički djeluje. Cilj ovog rada je između ostalog otkriti što sve utječe na tog političkog čovjeka, odnosno na njegove stavove, uvjerenja, opredjeljenja kao i na njegovo političko djelovanje. Druga činjenica je ta da je politički marketing kao interdisciplinarno područje ekonomije, socijalne psihologije, komunikologije i politologije, u Republici Hrvatskoj još uvijek u početnom stadiju razvoja te se o njemu ne zna još dovoljno. Politički je marketing nezamisliv bez političke propagande, te će cilj ovog rada biti i iznošenje nekih osnovnih znanja o političkom marketingu, kao i o političkoj propagandi unutar njega. Cijeli rad bit će podijeljen na tri glavna djela. Prvi dio bit će usredotočen na politički marketing. Najprije će uslijediti nekoliko definicija političkog marketinga, samo određenje pojma, zajedno sa nekim osnovnim značajkama. Nakon toga slijedit će kratak razvoj marketinga kroz povijest. Kao što postoje određene razlike općenito u marketingu SAD-a i Europe, tako i u političkom marketingu postoje određene razlike, ali i sličnosti koje će biti obrađene nakon razvoja marketinga kroz povijest u zasebnom potpoglavlju. Slijedi definiranje političke javnosti kao i nekih njenih sastavnica, te politička komunikacija. Posljednji dio prvog djela činit će strategija izbornih kampanja koje postaju sve zahtjevnije što iziskuje i sve iscrpnije strategije. Drugi dio rada bavit će se političkom propagandom. Najprije će uslijediti određenje samog pojma, a zatim i razvoj kroz povijest. Nadalje će biti izvršena jedna od klasičnih podjela propagandnog djelovanja u kojoj će biti objašnjene vrste političke propagande. Sljedeće potpoglavlje bavit će se načelima koja su nezaobilazna pretpostavka uspješne propagande i tehnikama koje se upotrebljavaju u oblikovanju propagandne poruke. Slijede psihologijske pretpostavke i ograničenja propagandnog djelovanja, te samo razvijanje propagandne poruke. Zadnje potpoglavlje drugog djela bit će proces donošenja političke odluke u kojem je moguće razlikovati tri vrste psiholoških procesa koji će u tom potpoglavlju biti detaljno razrađeni. Treći i zadnji dio ovog rada, ne uključujući zaključak i popis literature, činit će politički marketing u Republici Hrvatskoj, odnosno njegova primjena ili ne primjena. Ovaj dio rada činit će praktični dio, odnosno intervju sa jednim političarom iz kojeg će se jasno moći vidjeti kako njegova stranka koristi marketing (politički marketing). Treći dio rada će,također, sadržavati i njegov općenit osvrt na medije kao posrednike između političkih stranaka i glasača, osvrt na preuzimanje američkog modela političkog marketinga, način izrade političke poruke i strategije izborne kampanje, te mnoge druge važne informacije. Cilj rada je, uz sve prethodno navedene ciljeve, dati i zadovoljavajući prikaz kako se politički marketing i politička propaganda primjenjuju u tranzicijskoj zemlji kao što je Hrvatska, te opovrgnuti ili potvrditi glavnu hipotezu ovog rada: politički marketing u Republici Hrvatskoj koristi boljitku cjelokupnog gospodarstva.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2011/35
Teme: 3 Društvene znanosti > 32 Politika
3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 339 Trgovina. Međunarodni gospodarski odnosi. Svjetsko gospodarstvo > 339.1 Opća pitanja trgovine. Tržište
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Marketinško upravljanje
Datum pohrane: 07 Oct 2011 10:12
Zadnja promjena: 07 Oct 2011 10:12
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/104

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku