E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Sportski turizam

Perović, Svea (2012) Sportski turizam. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (430kB)

Sažetak

Početkom 90-ih godina prošlog stoljeća, značajno se počeo mijenjati svjetski trend u turističkoj potražnji. Boravak na samo jednoj lokaciji u komfornom hotelskom ili apartmanskom smještaju postaje manje zanimljiv i traženi oblik provođenja godišnjeg odmora, i traži se aktivniji način. Kao posljedica tog trenda razvija se i ponuda drugih oblika turizma, poput rehabilitacijskog, nautičkog, avanturističkog i sportsko-rekreacijskog, koji je i predmet ovog diplomskog rada. Turizam i sport su dva oblika, određenih međusobnih sveza. Oni predstavljaju društveno ekonomske pojave koje u posljednjim desetljećima imaju stalnu tendenciju rasta. Srodnost tih pojava, kao i bliskost njihovih funkcija proizlazi iz činjenice prema kojoj su nositelji tih dviju pojava u pravilu isti subjekti. Veza između turizma i sporta datira od prvih početaka njihovog razvoja, još iz doba antičke Grčke (od 776. Do 393. prije Krista), kada su se putovanja vezala uz poseban događaj Olimpijskih igara svakih četiri godine. Kasnije je sport u turizmu dobio širu ulogu, čime je stvoren novi odnos između turizma i sporta. Složenost suvremenog turizma proizlazi iz novih spoznaja i zahtjeva koje se temelje na raznovrsnim potrebama turista. Diverzifikacija postaje glavno obilježje turizma u čijoj se osnovi rješavaju problemi masovnosti, podizanjem kvalitete turističke ponude različitim sadržajima. Sport u suvremenom turizmu postaje ne samo sadržaj boravka, nego često i glavni motiv za putovanje u određene turističke destinacije. Takav odnos turizma i sporta dovodi do razvoja posebne vrste turizma: sportsko-rekreacijskog turizma. Cilj ovog diplomskog rada je prikazati razne aspekte sportskog turizma općenito, kroz podjele na planinski, maritimni sportski turizam i ostali sportovi, i na kraju osvrnuti se na njihovu zastupljenost u Istri. U prvom dijelu diplomskog rada analizirana je međuovisnost sporta i turizma, i to na način da se objasni sam pojam sportskog turizma, faktore razvoja turizma i sporta, povijesni razvoj sporta te globalne trendove i mogućnosti razvoja sportskog turizma u Hrvatskoj. Nadalje se ovaj diplomski rad dijeli u tri dijela: na planinski dio, maritimni dio i ostalo kroz različite aspekte, od njihovog nastajanja do zastupljenosti u Hrvatskoj, i u Istri. Od svakog dijela odabrana su nasumce dva sporta. No, treba spomenuti da nisu svi sportovi nasumce odabrani, jer sam pri odabiru ipak obratila više pažnje sportovima koji su više zastupljeni u Hrvatskoj. Nadalje, pod planinskim dijelom analizirat će se skijanje i nordijsko skijanje, pod maritimnim sportskim turizmom analizirat će se jedrenje i ronjenje, koji su u Hrvatskoj relativno zastupljeni. I kao posljednje, pod ostalim sportovima, analizirat će se tenis i golf, s obzirom da su u Hrvatskoj, a pogotovo u Istri spomenuti sportovi vrlo traženi i popularni. Na samom kraju analizirat će se sportski turizam u Istri, gdje će se uz pomoć istraživanja iz članka iz „Acta turistica“ prikazati prirodno-geografski elementi koji pogoduju razvoju sportskog turizma u Istri, te analizirati ponuda i potražnja za sportsko-rekreacijskim sadržajima. Diplomski rad napisan je na temelju istraživanja literature i pretraživanja internetskih stranica koje se baziraju na ovu tematiku. Prilikom njegove izrade korištene su metoda klasifikacije, metoda deskripcije i metoda kompilacije pomoću koje je napisan posljednji dio ovog diplomskog rada.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2012/3
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.48 Turistički promet s gospodarskog gledišta. Politika turističkog gospodarstva
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 13 Mar 2012 07:01
Zadnja promjena: 13 Mar 2012 07:01
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/1088

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku