E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Turističko-geografska obilježja Parka prirode Učka

Jovanović, Gorana (2011) Turističko-geografska obilježja Parka prirode Učka. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (505kB)

Sažetak

Uĉka je jedinstveni Park prirode i spoj svega razliĉitoga. Posjetitelju se pruţaju prekrasni pogledi ne samo na unutrašnjost Istre, već na obalu i more. Uĉka je mjesto koje pruţa široki spektar rekreacijskih mogućnosti doslovno za sve dobne skupine. Prometna povezanost i brojni novi kilometri Hrvatskih autocesta otvorile su brojne nove mogućnosti za razgledavanje Hrvatske, koje svakako treba prepoznati i iskoristiti. Park prirode Uĉka obuhvaća istoimenu planinu i dio podruĉja Ćićarije, a smješten je uz obalu sjevernog Jadrana na jednoj od najsjevernijih toĉaka Mediterana, te veţe Istru i kontinentalni dio Hrvatske. Park se prostire na podruĉju dviju ţupanija i to Istarske i Primorsko-goranske te u svom sastavu ima jedan grad, Opatiju i šest okolinih općina: Kršan, Lupoglav, Lanišće, Matulji, Lovran i Mošćeniĉku Dragu. Vaţnost Parka prirode kao turistiĉke destinacije bitno odreĊuje njegov povoljan prometni poloţaj i relativna blizina emitivnih zemalja poput Austrije, MaĊarske, Njemaĉke, Slovenije i Italije. Najznaĉajniji prirodno-geografski elementi gorskog hrbata Uĉke i gorske skupine Ćićarije su reljefne znaĉajke. Vojak je najviši vrh Uĉke, a uzdiţe se 1401 metara nad morem. Na vrhu je smještena “Kula” jedan od najljepših vidikovaca u Hrvatskoj. Klima Parka prirode Uĉka je uvjetovana geografskim poloţajem, razvedenošću reljefa i blizinom mora. Za planinski hrbat Uĉke nema kompleksnih klimatskih podataka, jer se na Uĉki i Ćićariji ne nalazi nijedna meteorološka postaja. Park prirode Uĉke ima vrlo bogatu i dugu tradiciju botaniĉkih, a posebno se istiĉu floristiĉka istraţivanja. Podaci o ţivotinjskom svijetu iz prve polovice 20. stoljeća ukazuje na postojanje velikog broja endema i zakonom zaštićenih vrsta na podruĉju Parka o kojima bi se aktivno trebalo skrbiti. Poznato je samo 40% od ukupnog broja vrsta koje nastanjuje Park prirode Uĉka. Na podruĉju Uĉke i Ćićarije je do sada zabiljeţeno 10 endemiĉnih podzemnih vrsta. Obronci i podnoţje Uĉke i Ćićarije su kontinuirano nastanjeni još od prapovijesti. Danas o tome svjedoĉe brojna arheološka nalazišta, ostaci utvrda, postojeća srednjovijekovna gradska naselja, ruralno graditeljstvo, naĉin ţivota i svakako nematerijalna kultura. Vrlo bitna arheološka nalazišta su pećinski lokaliteti. Najznaĉajnija i najveća naselja su Vela Uĉka, Mala Uĉka, Brest pod Uĉkom i Lovranska Draga. Nije uobiĉajeno šetati mjestom ĉija je visinska razlika 500-tinjak metara. Dobra kondicija, višak energije pomješana pozitivnim afirmacijama i ciljevima za istraţivanje novoga u nama bude korak da odemo još dublje, da osjetimo planinu i sve njene prirodne lijepote koje na ona pruţa.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2011/221
Teme: 9 Geografija. Biografija. Povijest > 91 Geografija. Istraživanje Zemlje i pojedinih zemalja. Putovanja. Regionalna geografija
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Kultura i turizam
Datum pohrane: 13 Mar 2012 07:02
Zadnja promjena: 05 Apr 2012 09:07
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/1091

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku