E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Tranzicija Istočne Europe

Šmitran, Davor (2011) Tranzicija Istočne Europe. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (358kB)

Sažetak

Značajni doprinos turbulentnom razdoblju dvadesetog stoljeća svakako je dao komunizam. Jedan od najvećih eksperimenata, kako su ga često nazivali, svoj je put započeo i završio u nešto više od 70 godina. Nezadovoljstvo građana te nedostaci socijalističkog režima doveli su do pada Berlinskog zida 1989. godine, čime je započeo tranzicijski proces prema tržišnoj ekonomiji. Transformacija iz centralno-planskog u tržišni sistem javila se prvi puta u povijesti, što je rezultiralo skromnom razinom iskustva i znanja o novonastalom stanju. Isprva se smatralo kako će tranzicija teći brzo uz manje probleme, pri čemu će dinamika i učinkovitost tržišta sama po sebi voditi prema višem životnom standardu i većem gospodarskom rastu. Kako je vrijeme prolazilo, postalo je jasno da naslijeđe centralno-planskog sistema predstavlja preveliki teret, te da će put prema tržišnoj ekonomiji biti težak i dug. Odsutnost tržišta i privatnog sektora, nedostatak zakonske infrastrukture te nepostojanje prava vlasništva samo su neki od problema s kojima su se susrele nove države u počecima tranzicije. Iako su predlagana mnoga rješenja, transformacija gospodarstava temeljila se na tri ključne točke koje su temelj „washingtonskog konsenzusa“ : makroekonomskoj stabilizaciji, liberalizaciji te privatizaciji uz istovremenu izgradnju institucija. Uz navedeno, zemlje su trebale provoditi deregulaciju, provoditi restriktivnu monetarnu i fiskalnu politiku, te uravnotežiti proračunski deficit. Početni uvjeti u pojedinim zemljama (geografski čimbenici, godine provedene pod socijalističkim režimom i dr.) utjecali su na rezultate tranzicije. Isto tako, novonastale zemlje primjenjivale su različite tranzicijske strategije, koje je najčešće odabirala vlada, osnosno administrativni aparat, što je također dovelo do postizanja različitih rezultata u razvoju pojedinih zemalja, tako da je BDP po stanovniku 1992. godine iznosio između 500 i 8.000 američkih dolara, a taj se jaz do 2002. godine povećao, te je BDP po stanovniku varirao između 400 i 12.000 dolara. Propast proizvodnje te veliki porast nezaposlenosti u kombinaciji sa rastućom inflacijom odrednice su makroekonomskog stanja tranzicijskih zemalja u početku procesa. Pristup rješavanju problema, odnosno više ili manje ortodoksna primjena washingtonskog konsenzusa utjecala je na oporavak tranzicijskih zemalja, međutim upravo ovakva primjena koncepta „istog modela za sve“ naišla je na žestoke kritike i neodobravanje. Prvi dio diplomskog rada ukratko opisuje zatečeno stanje nakon sloma socijalizma, što je ključno za razumijevanje kasnijih problema. Isto tako, ovaj dio bavi se početnim uvjetima i problemima tranzicijskog procesa. Makroekonomska stabilizacija i liberalizacija kao najvažniji koraci u provođenju reformi novonastalih država te opsežna analiza inflacije i njeno suzbijanje predmet su istraživanja drugog dijela ovog rada. Treći dio analizira cjelokupan proces privatizacije, njen opseg, metode, te utjecaj na gospodarska kretanja. Posljednje poglavnje bavi se izgradnjom institucija s posebnim naglaskom na neujednačen razvoj u pojedinim tranzicijskim zemljama.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: Škare, Marinko
Dodatne informacije: 2011/29
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.2 Gospodarska poltika. Kontrola gospodarstva. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Ekonomija
Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 07 Oct 2011 10:12
Zadnja promjena: 16 May 2014 14:21
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/110

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku