E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Vanjskotrgovinska politika Republike Hrvatske

Ivanušec, Denis (2011) Vanjskotrgovinska politika Republike Hrvatske. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (480kB)

Sažetak

U današnje vrijeme svaka je zemlja uključena u medunarodnu razmjenu. Uključivanje u medunarodnu razmjenu utječe na poboljšanje makroekonomskih prilika nekog gospodarstva. Republika Hrvatska teži povećanju vanjskotrgovinske razmjene kako bi omogučila poboljšanje i stabilnost vlastitog gospodarstva i osigurala prosperitet vlastitim građanima. Hrvatska je uključivanjem u razne međunarodne organizacije bitno popravila svoj položaj u regiji. Cilj ovog rada je prikazati da je vanjska trgovina iznimno važan segment nacionalnog gospodarstva svake zemlje, te prikazati instrumente vanjsko trgovinske politike kojima se određena država može služiti da bi primarno ogranicila uvoz i poticala svoj izvoz, što bi dovelo do ekonomskog razvoja. Rad se sastoji od šest djelova. U drugom djelu analiziran je teorijski aspekt vanjske trgovine, te njezina uloga i značenje u gospodarstvu zemlje. U drugom su djelu također prikazana obilježja vanjske trgovine Republike Hrvatske. Tu su obuhvaćeni opći podaci o hrvatskoj vanjskoj trgovini te podaci o izvozu i uvozu Republike Hrvatske. Treći dio obuhvaća instrumente vanjskotrgovinske politike, s naglaskom na detaljnu analizu carina te povijest carinske politike Republike Hrvatske. U četvrtom dijelu prikazujemo multilateralne (WTO) i regionalne carinske sporazume (EU i CEFTA). U petom djelu stavljen je naglasak na izazove za trgovinsku politiku prilikom ulaska Hrvatske u Europsku Uniju. Pri izradi rada korištena je kombinacija najadekvatnijih metoda. Metoda indukcije korištena je kad se na temelju pojedinačnih činjenica, nastojalo doći do odredenih zaključaka. Nasuprot tome, metodom dedukcije opći su se sudovi primjenili na određene slučajeve. Metoda deskripcije je upotrebljena u objašnjenju ekonomskih pojmova i zakonitosti. U analitičkom djelu rada korištene su metode analize i sinteze, dok su matematičkim i statističkim metodama obradi podaci koji su prikazani tabelarno i grafički.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2011/28
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 339 Trgovina. Međunarodni gospodarski odnosi. Svjetsko gospodarstvo > 339.5 Trgovina s inozemstvom. Vanjska trgovina. Međunarodna trgovina
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 07 Oct 2011 10:12
Zadnja promjena: 07 Oct 2011 10:12
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/111

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku