E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Pristupanje Hrvatske Europskoj uniji s aspekta zaštite okoliša

Šuran, Manuela (2011) Pristupanje Hrvatske Europskoj uniji s aspekta zaštite okoliša. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (533kB)

Sažetak

Već nas stara indijanska izreka „Mi nismo ovu zemlju naslijedili od predaka nego smo je posudili od unuka“ poziva kako imamo obvezu sačuvati vrijednost okoliša za naše buduće generacije te optimalno upravljati resursima na način da se njima mogu koristiti i naši potomci. Izazov je to za pojedince, ali i za trgovačka društva, javni sektor, nacionalne države i međunarodnu zajednicu. Politika Europske unije o zaštiti okoliša temelji se na ideji da visoki standardi zaštite okoliša stimuliraju inovaciju i poslovne mogućnosti. Cilj EU jest pružiti adekvatnu razinu zaštite u cijeloj EU, bez zanemarivanja lokalnih čimbenika i gospodarskih ograničenja. Već se dugi niz godina naša zemlja intenzivno priprema za ulazak u Europsku uniju. Te pripreme obuhvaćaju zakonodavne i institucionalne prilagodbe koje se već danas odražavaju na naše gospodarsko i društveno okruženje, a s njima se neprestano suočavamo i u svom privatnom i profesionalnom životu. Proces približavanja i stjecanja punopravnog članstva u Uniji otvara nove izazove, posebice u usklađivanju s pravnom stečevinom Europske unije u području zaštite okoliša. Područje okoliša zahtjevno je zbog bitnih razlika u zakonodavnom i administrativnom ustroju, stoga su potrebne nove institucionalne i organizacijske promjene te investicijska ulaganja kako bi se udovoljilo postavljenim ciljevima europskog zakonodavstva. Polazeći od navedenog, cilj ovog diplomskog rada je prikazati kakav će utjecaj na Hrvatsku imati ulazak u Europsku uniju konkretno s aspekta zaštite okoliša. Diplomski se rad sastoji od 6 poglavlja. Prvo poglavlje opisuje općenito politiku zaštite okoliša, dok drugo poglavlje prikazuje detaljnije Europsku uniju, odnosno njezinu povijest nastanka, gospodarska obilježja te zajedničke politike iste. U trećem poglavlju obrađena je konkretno politika zaštite okoliša u samoj Uniji, njezini ekološki programi, njihova evolucija tokom desetljeća, ekološko zakonodavstvo, te perspektive zaštite okoliša u Uniji. Četvrto poglavlje tiče se samog procesa pristupanja Hrvatske Europskoj uniji. Obrađena su gospodarska obilježja RH u zadnjih nekoliko godina, objašnjen je konkretno proces pristupanja, te očekivani ekonomski učinci za Hrvatsku. Politika zaštite okoliša u Hrvatskoj obrađena je u petom poglavlju. Navode se načini financiranja zaštite okoliša, zakonodavni i institucionalni okvir, te također perspektive razvoja politike zaštite okoliša. Posljednje poglavlje posvećeno je uglavnom financijskim programima pomoći Europske unije, te analizi utjecaja samog pristupanja Uniji dobivenih iz analiza Europske komisije kroz nekoliko godina. Pri izradi ovog rada korištene su znanstvene metode: metoda analize i sinteze, metoda indukcije i dedukcije, metoda komparacije te statistička metoda.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: Afrić-Rakitovac, Kristina
Dodatne informacije: 2011/27
Teme: 3 Društvene znanosti > 34 Pravo. Pravna znanost > 341 Međunarodno pravo
5 Prirodne znanosti i matematika > 504 Znanost o okolišu. Environmentologija
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 07 Oct 2011 10:12
Zadnja promjena: 16 May 2014 15:49
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/112

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku