E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Objektno orijentirano modeliranje podataka

Marijanović, Matija (2011) Objektno orijentirano modeliranje podataka. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (1MB)

Sažetak

Tema završnog rada je objektno orijentirano modeliranje podataka. U njemu će se govoriti o njegovoj primjeni, odnosno implementaciji i oblicima modeliranja, te vrstama dijagrama koji se koriste u modeliranju. Dobar i pouzdan informacijski sustav svake tvrtke omogućuje upravljanje podacima koji su bitni za njeno poslovanje. Kljuĉni dio svakog informacijskog sustava ĉine baze podataka jer omogućuju obraĊivanje velikog broja podataka, što olakšava poslovanje. Informacijski sustav predstavlja skup svih resursa (podataka, metoda, organizacije, tehniĉkih sredstava) za pružanje informacija (prikupljanjem, arhiviranjem, obradom, komunikacijom) potrebnih za donošenje poslovnih odluka u cilju boljeg funkcioniranja organizacijskog sustava. Danas uglavnom postoje informacijski sustavi koji imaju raĉunalnu podršku. To znaĉi da se informacijski sustav sastoji od programa, koji prihvaćaju informacije o stanju sustava i upisuju ih u bazu podataka, i programa koji ĉitaju podatke iz baze podataka i kreiraju izvješća. Cilj ovog završnog rada odnosi se na utvrĊivanje da li je objektno modeliranje podataka prikladno za uporabu u poslovnim sustavima. Pri tome se ukazuje na glavne osobine samog modeliranja, te njegove prednosti i mane. Završni rad sastoji se od 8 poglavlja u kojima se detaljnije prikazuje i objašnjava objektno modeliranje podataka. U poglavlju 1 navode i objašnjavaju se modeli podataka. Poglavlje 2 bavi se modeliranjem podataka i osnovnim pojmovima. Tu je odgovoreno što je to modeliranje podataka, entitet i veza. U poglavlju 3 govorimo o bazama podataka i sustavu za upravljanje bazom podataka. Razlaže se što je baza podataka, njen razvoj te sustav za upravljanje bazom podataka, odnosno kako je nastao, kakva je njegova graĊa i vrste. Poglavlje 4 se odnosi na razvoj sustava. Ovdje se detaljnije objašnjava objektno orijentirana analiza i dizajn. Slijedi poglavlje 5 u kojem se govori o objektnom modelu, njegovim konceptima, strukturi i elementima. Poglavlje 6 govori što je to UML i prikazuje sve njegove dijagrame, uz kratko objašnjenje i slikovit primjer svakog. U poglavlju broj 7 je prikazan primjer objektno orijentiranog modela podataka i njegov opis. U zakljuĉku se daje kratak osvrt na prethodna poglavlja.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2011/194
Teme: 0 Općenito > 004 Računalstvo, Računalna znanost i tehnologija
3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 330 Ekonomija općenito > 330.4 Matematička ekonomija > 330.47 Ekonomska informatika
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Informatika
Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Poslovna informatika
Datum pohrane: 27 Mar 2012 10:32
Zadnja promjena: 27 Mar 2012 10:32
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/1133

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku