E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Izbor između rada i dokolice

Radeljević, Jelena (2011) Izbor između rada i dokolice. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (456kB)

Sažetak

U ovom radu obrađuju se pojmovi rada i dokolice te sam izbor između rada i dokolice. Cilj je pokazati čvrstu međuovisnost između rada i dokolice. Vrijeme kojim pojedinac raspolaže nije neograničeno pa ga prvenstveno treba organizirati na način da čovjek njegovim korištenjem postane što produktivniji i plemenitiji u odnosu na društvo, te da doprinosi njegovom razvoju. Rad je najvažnija ljudska djelatnost, kao takva ona može osigurati sredstva ili iskoristiti čovjekov puni potencijal. Dokolica se definira kao vrijeme koje preostaje nakon ispunjavanja svih drugih obveza; slobodno vrijeme, neradno vrijeme. Oba pojma tiču se istog subjekta – čovjeka, te zajedno čine cjelinu. Rad je djelatnost kojom se svjesno nastoje proizvesti sredstva zadovoljenja čovjekovih potreba. Stoga ta djelatnost mora biti korisna mora služiti nekome, pa je kao takva pokora za zadovoljstvo i užitak koji njome proizvedena ili pribavljena sredstva omogućavaju. Upravo zato rad zahtijeva naknadu, on mora biti plaćen i zasniva se na ugovoru. Jer radom čovjek ne zadovoljava svoje potrebe nego tek pribavlja sredstva za njihovo zadovoljenje. Odnosno radom čovjek ne zadovoljava svoje potrebe neposredno – kao kad se igra ili stvara, nego tek posredno, sredstvima koja pribavlja radom. Rad u čovjekovom životu ima poseban značaj. Rad služi zajedničkom napretku, povećanju društvenog bogatstva, mijenja životni standard pojedinca, a sve se to odražava i na količinu i kvalitetu same dokolice. Rad, slobodno vrijeme pa odmor je jedina formula po kojoj čovjek može dugoročno funkcionirati. Današnji tempo života ne ostavlja mnogo prostora za odmor stoga je naročito važno da te dragocjene trenutke provedemo kvalitetno. Slobodno vrijeme je vremenski ciklus koji se izmjenjuje s predviđenim obveznim radnim vremenom nužnim za ostvarenje čovjekovih egzistencijalnih potreba. Smisleno suprotstavljeno ali funkcionalno povezano slobodno i radno vrijeme predmet su rasprava novije povijesti vezane za razvitak industrijskog, te posebno današnjeg postinformatičkog društva. Moderna tehnologija omogućila je ali i uvjetovala današnjem čovjeku iznimno brz način rada i života. Pojedinac, uz danu fiksnu količinu vremena mora donijeti odluku da li će se pojaviti na tržištu rada, biti aktivan na tržištu rada i plaćen za svoj rad ili će ostati izvan tržišta rada, odnosno obavljati aktivnosti za koje nije plaćen (dokolica), a u što se na primjer ubraja rad u kućanstvu, obrazovanje, odmor, relaksacija. U današnje vrijeme dokolica je luksuz, dokaz viška novca i viška vremena. A danas višak vremena ustvari predstavlja višak novca. Raspored radnoga i slobodnog vremena je takav da oni ovise jedan o drugome i to tako da je slobodno vrijeme proizvod radnoga. Kad teče takozvano slobodno vrijeme mi smo samo na drugačiji način zaposleni, podređeni procesu osposobljavanja za ponovni rad. U prirodi postoji ritam rada i odmora. Tko to razumije, znati će živjeti. Sklad između odmora i posla donosi radost, sreću i uspjeh. Pri izradi ovog rada korištene su znanstveno – istraživačke metode: povijesne, komparativne, matematičko – statističke, metoda analize, te proučavanje dostupne literature iz područja ekonomije rada. Diplomski rad strukturiran je u sedam dijelova koji su kronološki iskazani i međusobno povezani. U prvom poglavlju opisuje se značajnost problema, te se ukazuje na cilj rada i navode se metode istraživanja. U Drugom poglavlju općenito se govori o pojmu rada, povijesnom razvoju rada te o psiho-fiziološkim aspektima rada. U trećem poglavlju govori se o ponudi rada, te o dugoročnim i kratkoročnim čimbenicima ponude rada i radnom vremenu. Četvrto poglavlje bavi se pojmom i značenjem dokolice, te istražuje utjecaj rada na dokolicu. Peto poglavlje obrađuje teorijske postavke o izboru između rada i dokolice. Šesto poglavlje rezultati su provedene ankete o izboru između rada i dokolice na uzorku od 60 ispitanika sa područja Istarske županije. U zadnjem sedmom poglavlju donose se zaključna razmatranja.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: Bušelić, Marija
Dodatne informacije: 2011/59
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 331 Rad. Zaposlenost. Poslodavci, zaposleni. Ekonomika rada. Organizacija rada.
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Ekonomija
Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 12 Oct 2011 12:15
Zadnja promjena: 21 May 2014 09:15
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/117

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku