E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Problem nezaposlenosti u Hrvatskoj

Pletikos, Marino (2011) Problem nezaposlenosti u Hrvatskoj. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (204kB)

Sažetak

Većina radno sposobnih osoba želi, ali i mora raditi kako bi uzdržavali sebe ali i svoje obitelji, no mnogi su nepoželjno nezaposleni. U Republici Hrvatskoj je veliki broj onih koji su ostali bez posla, ili pak još nisu ni ušli u svijet rada zbog bezuspješne potrage za poslom. Rad ima vrlo veliku važnost u čovjekovom životu, ukoliko samo promatramo koliko vremena čovjek provede u radu. Nezaposlenost se pojavljuje kao posljedica nesavršenosti tržišta rada. Izbor ove teme proizlazi iz njene aktualnosti, naime Republika Hrvatska je danas u situaciji u kojoj je ova tema od životnog značaja. Zbog nezaposlenosti velikog broja radno sposobnih osoba država svaki dan gubi na dobrima i uslugama koje bi mogla ostvariti, a same nezaposlene osobe ostaju bez izvora sredstava za život. Pojam nezaposlenosti izgleda kao vrlo jednostavan i jasan pojam, no on predstavlja samo jedan zajednički naziv za čitav niz pojava ovisno sa kojeg se stajališta problem promatra, pa tako postoji čitav niz metoda za njezino praćenje i izračunavanje. Problem nezaposlenosti po svom značenju i mogućim razmjerima zahtjeva vrlo ozbiljno i sveobuhvatno proučavanje. Problem nezaposlenosti u ovom radu osim uvoda i zaključka, obrađen je kroz tri povezana djela što omogućava kvalitetno sagledavanje nezaposlenosti. Prvi dio ovoga rada, odnosno drugo poglavlje nosi naziv određivanje i značaj pojma nezaposlenosti. U tom djelu nastoji se definirati pojam nezaposlenosti koji je često izrazito teško odrediti. Zatim se navode počeci te povijesni razvoj praćenja nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj. Nakon toga obrađuju se stope nezaposlenosti, te dvije osnovne vrste izvora mjerenja nezaposlenosti i to: administrativni izvori koji se dobivaju na temelju evidencije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te anketa o radnoj snazi koja se temelji na podacima dobivenim od Državnog zavoda za statistiku, te se oba izvora međusobno uspoređuju kako bi se utvrdile njihove prednosti i nedostaci. U zadnjem djelu drugog poglavlja navedeni su i objašnjeni osnovni oblici nezaposlenosti. U trećem djelu ovoga rada koji nosi naziv utvrđivanje veličine nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj, navode se uzroci, te se utvrđuje i prikazuje kretanje nezaposlenosti u Hrvatskoj u određenom razdoblju. Analiziraju se i prikazuju podaci o kretanju i strukturi nezaposlenosti prema određenim obilježjima kao što su spol, dob, razina obrazovanja, nezaposlenost po određenim područjima Republike Hrvatske i sl. Također uspoređuje se i nezaposlenost Republike Hrvatske sa zemljama Europske unije i to prema anketnoj nezaposlenosti, s obzirom da je to jedina metoda koja omogućuje usporedbu na međudržavnoj razini s obzirom na usporedive definicije. Također u trećem poglavlju izneseni su i najnoviji podaci o kretanju nezaposlenosti za prvih osam mjeseci 2011. godine. U četvrtom poglavlju ovoga rada obrađuju se posljedice nezaposlenosti koje mogu uzrokovati mnogobrojne probleme kako za pojedinca tako i za cjelokupnu zajednicu. Također u ovom djelu navode se i problemi sa kojima se susreću najranjivije skupine nezaposlenih osoba poput mladih, žena te osoba sa posebnim potrebama. U zadnjem djelu četvrtog poglavlja govori se o mogućim rješenjima problema nezaposlenosti, kroz određene aktivne i pasivne mjere kojima se pokušava suzbiti nezaposlenost. Peto poglavlje predstavlja zaključak cjelokupnog rada. Na samom kraju nalazi se popis literature, tablica, grafikona i slika.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2011/60
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 331 Rad. Zaposlenost. Poslodavci, zaposleni. Ekonomika rada. Organizacija rada.
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Marketinško upravljanje
Datum pohrane: 12 Oct 2011 12:15
Zadnja promjena: 12 Oct 2011 12:15
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/118

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku