E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Ekonomika i specifičnosti turističkog paket-aranžmana kao paketa usluga hrvatskih turoperatora

Brajković, Martina (2012) Ekonomika i specifičnosti turističkog paket-aranžmana kao paketa usluga hrvatskih turoperatora. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (1MB)

Sažetak

U uvjetima globalizacije s izraženim razvojem Interneta, uloga turistiĉkih posrednika ne nestaje. I danas i u budućnosti turoperatori i turistiĉke agencije imati će ĉvrstu i stabilnu ulogu na turistiĉkom tržištu koju zasigurno neće zamijeniti Internet. Naslov diplomskog rada jest „Ekonomika i specifiĉnosti turističkog paket-aranţmana kao paketa usluga hrvatskih turoperatora“. Imajući na umu naslov rada, determiniran je predmet istraživanja, kojim se nastoji naglasiti vaţnost i istaknuti obilježja turistiĉkih paket-aranţmana, kao paketa usluga turoperatora. Temeljna radna hipoteza glasi: poslovanje turoperatora omeĊeno je s ĉetiri ekonomska ĉimbenika: troškovima posredovanja, cijenama paket-aranţmana, yield menadžmentom i politikom prodaje; ĉije racionalno, ekonomiĉno i osmišljeno provođenje vodi k uspješnosti i profitabilnosti turoperatora (H0). Navedena temeljna hipoteza implicirala je više pomoćnih hipoteza: U svrhu shvaćanja sloţenosti kreiranja i prodaje turistiĉkih paket-aranţmana, potrebno je definirati karakter turistiĉkih usluga te prikazati odrednice koje karakteriziraju samu turistiĉku uslugu: neopipljivost, nedjeljivost, nepostojanost i neuskladištivost (H1). Ekonomika turistiĉkog paket-aranţmana kao paket usluga turoperatora se nikako ne moţe znanstveno definirati bez prikaza naĉina na koji se odreĊuju prodajne cijene turističkih paket-aranţmana (H2). Po svojoj naravi incoming turoperatori s naglaskom na „Uniline“, imaju veoma važnu ulogu u promociji Hrvatske kao turističke destinacije i broju ostvarenih dolazaka (H3). Problem istraživanja leži u neusklađenosti zakona u turizmu i razlikama u poslovanju hrvatskih turoperatora u odnosu na inozemne. Svrha istraţivanja je prikazati temeljna ekonomska obiljeţja poslovanja turoperatora, a cilj istraţivanja je istraţiti način rada najjaĉe rastućeg incoming turoperatora u Hrvatskoj – Uniline d.o.o.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2012/11
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.48 Turistički promet s gospodarskog gledišta. Politika turističkog gospodarstva
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 24 Apr 2012 10:53
Zadnja promjena: 24 Apr 2012 10:53
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/1191

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku