E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Zeleni marketing

Bužleta, Adriana (2011) Zeleni marketing. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (6MB)

Sažetak

Zaštita okoliša aktualan je društveni problem suvremenog doba. Globalno tržište i promjene uzrokovane stalnim napretkom tehnologije postavljaju pred marketing nove izazove. U posljednja je dva desetljeća sve više istaknut problem zaštite okoliša koji je rezultirao restriktivnijom zakonodavnom regulativom i pojavom ekološki svjesnih, tzv. ''zelenih potrošaca''. Za većinu su domaćih poduzeća još uvijek ekološke norme dodatni trošak, dok istovremeno primjeri iz razvijenoga svijeta pokazuju da mnoga poduzeća koja primjenjuju više standarde zaštite okoliša od propisanih, kreirajući pritom dodatnu vrijednost ponudom tzv. ''zelenih'' proizvoda, štede na troškovima pakiranja omogućujući ponovnu upotrebu i recikliranje odbaćenih proizvoda. Ekološka svijest i ekološki odgovorno ponašanje potreba je i obveza današnjice. Zeleni marketing je vrsta društvenog, ekološkog marketinga u kojem se proizvodi, usluge i sve marketinške aktivnosti oblikuju i provode uzimajući u obzir djelovanje i utjecaj koji mogu imati na okoliš i društvo u cjelini. Podrazumjeva suradnju s dobavljačima i trgovcima, partnerima pa i konkurentima kako bi se ostvario ekološki održivi razvoj u čitavom vrijednosnom lancu, a istovremeno zahtjeva suradnju svih poslovnih funkcija kako bi se pronašla najbolja moguća rješenja koja imaju dvije glavne niti vodilje: profit i dugoročni pozitivni doprinos okruženju. Zeleni marketing predstavlja važne mogućnosti za industriju, osobito u inoviranju. Da bi se ove mogućnosti iskoristile, potrebno je razvijati kreativnost, viziju i potpuno opredjeljenje prema okolini. Današnji moderni proizvodi mogu značajno dopronijeti boljoj kvaliteti života, ali njihov destruktivni uticaj na prirodu mora se promijeniti ukoliko se želi kretati prema održivosti. Usvajanje zelenog marketinga svjedoči o kvalitetnom pristupu poslovanju, o promišljanju i nastojanju poduzeća da se diferencira od konkurencije i na bolji način zadovolji želje ciljnih tržišnih skupina, pa se zbog toga zeleni marketing proglašava strategijom za postizanje konkurentske prednosti. U prvom poglavlju rada '' Pojmovno određenje marketinga '' objašnjeno je što je marketing, kao koncepcija, proces te znanstvena disciplina. Razrađen je jedan od najvažnijih koncepta marketinga, a to je marketinški miks ( 4P ), proizvod, cijena, promocija te prodaja i distribucija koji se primijenjuje na proizvode te model ( marketinški splet ) 7P koji se koristi u uslužnim djelatnostima, a osim 4 osnovna elementa uključuje još i ljude, proces te fizički dokaz. Prvo poglavlje ukratko opisuje osnove marketinga. Drugo poglavlje '' Društvena odgovornost marketinga '' bavi se marketinškim ponašanjem koje je uz ostvarenje marketinških ciljeva, istovremeno teži zaštiti interesa društva, i to prema opcoj javnosti i okolišu, prema zaposlenicima, prema članovima u kanalu, prema vlasnicima te prema konkurenciji. Razređen je i ''marketing opće dobrobiti'', kao akcije koje poduzeća provode u korist društvene zajednice, te zatim ''odgovornost prema prirodi'' kao napori koje poduzeća sve više ulažu za zaštitu okoliša. Dio ''utjecaj marketinga na društvo u cjelini'' bavi se problemima koji nastaju jer se ponekad marketing smatra odgovornim za razne društvene probleme, te se zbog toga javljaju pokreti građana, konzumerizam i pobornici za očuvanje okoliša, što je također razrađeno u ovom dijelu poglavlja. ''Poslovne aktivnosti usmjerene prema društveno odgovornom marketingu'' prikazuju aktivnosti koje poduzeće može poduzeti ukoliko želi iskoristiti prednosti koje nosi integracija DOP-a u strateški marketing. Kao zadnji dio ovog poglavlja razrađena je ''etika u poslovanju'' koja podrazumijeva moralne principe i vrijednosti koji određuju ponašanje te izvođenje aktivnosti pojedinaca i grupa, te marketinška etika kao svi principi, vrijednosti i standardi ponašanja koje moraju slijediti marketinški stručnjaci. Treće poglavlje '' Ekonomika okoliša – znanost u funkciji zaštite okoliša '' opisuje ekonomiku okoliša kao područje društvene znanosti koja proučava ekonomske zakonitosti u korištenju prirodnih resursa i u zaštiti okoliša, i ''ekologiju kao znanost'' koja pručava odnose između organizama i sredine u kojoj ti organizmi žive. Dio poglavlja ''koncepcije ekološki djelotvornog poslovanja'' bavi se poduzećima od kojih se očekuje da prepoznaju svoj nemali udio u odgovornosti za stabilnost okoliša. ''Politika zaštite okoliša'' kao dio trećeg poglavlja bavi se njenim osnovnim načelom, a to je smanjivanje, zamjena, prikupljanje, recikliranje i uporaba industrijskih proizvoda, ostataka i otpada, te kako postaje nova funkcija države, poduzeća i menadžmenta. Kao zadnji dio ovog poglavlja razrađeni su ''ekonomski instrumenti u politici zaštite okoliša'' kojima se uređuju odnosti u zaštiti okoliša ( nadzorni, kazneni instrumenti, pristojbe, poticaji, polozi, dozvole itd. ). U četvrtom i najvažnijem poglavlju ovog rada '' Zaleni – ekološki marketing '', ( eko marketing, green marketing ) objašnjeno je što je zeleni marketing i zašto je postao potreba i obveza današnjice, što su zeleni proizvodi, zelena ambalaža, zelene usluge, zelene cijene te zelena komunikacija. Na kraju ovog poglavlja prikazani su izazovi zelenog marketinga, tj. kako prodati ekološki prihvatljiv proizvod ili uslugu npr. potrošacima koji su još uvijek skeptični kada su u pitanju takvi proizvodi ili usluge. U petom poglavlju '' Eko dizajn '' počinje primjer zelenog marketinga, na temu ekološkog dizajna koji se kao modna struja rodio kao reakcija na trenutno stanje tekstilne industrije i masovne proizvodnje odjeće. Termin eko-moda odnosi se na modnu odjecu izrađenu iz materijala neškodljivih za okoliš uz primjenu odgovornih tehnika proizvodnje. Problematika kojom se eko dizajn bavi je osvještavanje potrošača na površni pristup odijevanju i konzumiranju odjeće, te želeći ukazati na te probleme osmšljen je koncept eko dizajna. Drugi dio ovog poglavlja ''medijska promidžba eko dizajna'' bavi se promidžbenim, medijskim porukama inpiriranih ekologijom koje su svakim danom sve intenzivnije i prisutnije, i koje su osnovni izvor informacija o tome što je eko dizajn. Dio poglavlja ''eko tekstil – novi modni trend'' prikazuje sve veću svijest i potrošača i proizvođaca o ekološki prihvatljivim materijalima u proizvodnji odjece i modnih dodataka, tzv. ''zeleni'' materijali. Na kraju je primjer zelenog marketinga na poduzeću dm ( Drogerie Market ) Hrvatska, projekt '' Tu čuvam prirodu '', kojim se želi probuditi društvenu odgovornost, povezanost i pojam ekologije kako kolektivne tako i individualne svijesti. Riječ je o suradnji dm-a i Fashion.hr Industrije koja je rezultirala proizvodnjom sto tisuća ekološki čistih platnenih torbi proizvedenih u Hrvatskoj, koje su podijeljenje kupcima, a akcija se provodila tako da sve koji u dm donesu najmanje 15 plastičnih vrećica, dm nagrađuje s popustom od 25 posto na kupnju 15 odabranih proizvoda, kao i besplatnom platnenom torbom kao najboljim rješenjem za ekološki odgovornu kupnju, dok oni koji ne zatraže plastičnu vrecicu prilikom kupnje na blagajni dm-a dobiju 15 dodatnih bodova na dm Active Beauty kartici. To je primjer zelenog marketinga u kojem svi dobivaju: poduzeće imidž ekološki osvještenog, te slijedom toga bolje poslovanje i veći profit, kupci popuste i povećanje ekološke svijesti, te što je najvažnije okoliš koji je oslobođen plastičnih vrećica i ima svijetliju budućnost.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2011/65
Teme: 5 Prirodne znanosti i matematika > 504 Znanost o okolišu. Environmentologija
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Marketinško upravljanje
Datum pohrane: 12 Oct 2011 12:15
Zadnja promjena: 12 Oct 2011 12:15
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/121

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku