E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Inkluzivna poduzeća i njihov doprinos dostizanju održivog razvoja

Požega, Samanta (2011) Inkluzivna poduzeća i njihov doprinos dostizanju održivog razvoja. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (481kB)

Sažetak

U današnjem suvremenom i modernom dobu, države diljem svijeta se i dalje bore protiv mnogih globalnih problema, od sve većeg siromaštva do potpunog uništavanja okoliša, mnogih gospodarskih i ekoloških kriza i sl. Pri čemu se to isto nastoji suzbiti i raznim drugim metodama, primjerice uključujući privatne sektore na tržište zajedno sa velikim kompanijama, odnosno gradeci „mostove“ izmedu njih, tj. provodeći inkluzivno poslovanje. Ovaj rad obuhvaća poprilično novu i sve aktualniju svjetsku tematiku, odnosno prikazuje inkluzivna poduzeća, tj. inovativni model inkluzivnog poslovanja, značajnog u vidu doprinosa društvu i gospodarstvu. Vrlo je važno istaknuti i druge čimbenike koji prethode inkluzivnom poslovanju, te na temelju kojih ono u biti postoji, a to su društveno odgovorno poslovanje i održivi razvoj, zajedno sa Milenijskim razvojnim ciljevima, koji se nastoje ostvariti. To u konačnici čini i svrhu svakog poslovanja i rada. Cilj ovog rada je teorijski i empirijski objasniti inkluzivno poslovanje, te predočiti na koji način ono, zajedno sa društveno odgovornim poslovanjem, pridonosi dostizanju održivog razvoja i Milenijskih razvojnih ciljeva. Kompozicija rada se uz uvod i zaključak, sastoji od četiri tematski razradena poglavlja. Svako poglavlje je detaljno obrađeno. Drugo poglavlje obuhvaća koncepciju održivog razvoja, pri čemu se nastoji definirati sam pojam održivog razvoja, vrste, te temeljna obilježja i načela, na osnovu kojih se on i realizira u stvarnom svijetu. Treće poglavlje na osnovu Milenijske deklaracije izdvaja temeljne razvojne ciljeve zemalja članica Ujedinjenih Naroda, čijim dostizanjem one nastoje suzbiti siromaštvo i razne bolesti, poticati obrazovanje i ravnopravnost spolova, osigurati održivost okoliša i u konačnici uspostaviti globalnu suradnju. Četvrto poglavlje obuhvaća gospodarski iznimno bitnu društvenu odgovornost i društveno odgovorno poslovanje, koje je temelj inkluzivnog poslovanja. Ovo poglavlje razrađuje i opće pristupe društvenoj odgovornosti, te predočava učinke koje ono ima na gospodarstvo i društvo u cjelini. Dok posljednje, ali ne i manje važno poglavlje, teorijski i u konačnici empirijski obrađuje inkluzivna poduzeća i inkluzivno poslovanje, na temelju kojeg se nastoje sagraditi „mostovi“ između populacije sa vrlo niskim dohotkom i velikih multinacionalnih kompanija, za dobrobit obiju. Poglavlje se osvrće i na SNV-WBCSD Savez za inkluzivno poslovanje, te na predočavanje principa i metoda prema kojima se smatra da upravo inkluzivna poduzeća doprinose dostizanju održivog razvoja i Milenijskih razvojnih ciljeva, što je na posljetku i empirijski potkrijepljeno primjerima inkluzivnih poduzeća Latinske Amerike. Prilikom istraživanja i proučavanja potrebnih podataka, te razrade cjelokupnog diplomskog rada, korištene su mnoge metode. Cijeli rad je prožet deduktivnom metodom, od općih činjenica vezanih za inkluzivna poduzeća, društvenu odgovornost, održivi razvoj i Milenijske razvojne ciljeve i podciljeve, te načine njihovog provođenja, do specifičnih činjenica na konkretnim primjerima inkluzivnih poduzeća Latinske Amerike. Uz to, prvotno deskriptivna i povijesna metoda nastoje prikazati sam nastanak i tijek inkluzivnih poduzeća, te društveno odgovornog poslovanja. Dok se komparativnom i korelativnom metodom nastoji usporediti inkluzivno i društveno odgovorno poslovanje sa klasičnim i cesto neetičnim poslovanjem, te povući paralelu i pojasniti kako upravo to inkluzivno poslovanje i poduzeća pridonose dostizanju samog održivog razvoja i provođenju Milenijskih razvojnih ciljeva.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: Škare, Marinko
Dodatne informacije: 2011/67
Teme: 5 Prirodne znanosti i matematika > 504 Znanost o okolišu. Environmentologija
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 12 Oct 2011 12:15
Zadnja promjena: 16 May 2014 14:21
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/124

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku