E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Sustavi upravljanja kvalitetom

Ponka, Ivana (2011) Sustavi upravljanja kvalitetom. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (497kB)

Sažetak

Od početka 1980-tih poslovodstva su po cijelom svijetu usmjerena na poboljšanje učinkovitosti poslovanja. Prihvaćanjem koncepata kao što su sustavi upravljanja kvalitetom prema ISO 9000, TQM programi, upravljanje procesima, reinženjering poslovnih procesa, benchmarking i ostali pristupi, započeli su promjene načina na koje provode svoje aktivnosti s ciljem poboljšanja učinkovitosti, uklanjanja neefikasnosti i podizanja zadovoljstva kupaca1. U suvremenim tržišnim uvjetima, visoki standardi upravljanja kvalitetom su bitan preduvjet za postizanje konkurentnosti, a posjedovanje certifikata kvalitete, za uspješnu organizaciju predstavlja coditio sine qua non. Sustavi kvalitete zapravo jesu važan dio organizacijske kulture, koja bi u suvremenim uvjetima poslovanja trebala biti kultura kvalitete. Kvaliteta je bitna iz više razloga, nije samo odličan alat managementa, već je filozofija koja suštinski utječe na globalnu ekonomiju. Bila je neophodna za poslovni uspjeh u 90 - ima, ali već sutra, početkom novog stoljeća, bez nje se uopće neće moći poslovati . Potrebno je naglasiti da su pozitivni efekti primjene sustava kvalitete dugoročni i vidljivi tek nakon nekoliko godina, omogućuju ostvarenje zadovoljstva kupaca, povećanje proizvodnosti, stvaraju ugodnu radnu atmosferu među zaposlenicima, te smanjuju troškove poslovanja. U novije doba kao odskočna daska za ostvarenje kvalitetnog sustava kvalitete potrebno je uključivanje svakog zaposlenika uz istodobnu određenu dozu autonomije za postizanje iznimne kvalitete konačnog proizvoda/usluge. Kompanije polako uče da ako žele zadovoljne kupce najprije moraju zadovoljiti vlastite zaposlenike. Za postizanje poslovne izvrsnosti primjenom sustava kvalitete potrebna je implementacija sustava, globalni i regionalni makroekonomski okvir, te novi filozofski pristup temeljen na poslovnoj etici, društvenoj odgovornosti, zaposlenicima i kontrolingu. Putem ovog rada razrađena je kvaliteta iz više perspektiva i njenih sustava, te je prikazano kako se ona koristi u praksi i stvarnom životu na primjeru poduzeća «Mirna» d.d. Rad se sastoji od sedam cjelina, bit je razrađena u drugoj i trećoj cjelini. Prvi dio je uvod u kojem se objašnjava zašto je tema rada bitna i što se njome želi postići, objašnjava se što je to kvaliteta i sustavi kvalitete, te zašto su oni danas nužnost, a ne više izbor. Drugi dio prikazuje kvalitetu u očima različitih stručnjaka koji su tokom povijesti razvili ne samo definicije, već i stavove koji danas karakteriziraju kvalitetu. Ukratko se opisuju važne sastavnice koje čine kvalitetu, počevši od kontrole kvalitete, do njenog osiguranja ne samo unutar sustava, već i oko njega, te na posljetku definira se kako se upravlja kvalitetom, onda kada je uspostavljena unutar sustava. Treći dio rada opisuje bit sustava upravljanja kvalitetom, opisuje glavne značajke svakog sustava, te navodi zašto su oni danas bitan preduvjet, ne samo za stvaranje konkurentske prednosti, već za preživljavanje u modernom svijetu u kojem danas postojiš, a sutra ako ne držiš korak s konkurencijom otpadaš. Četvrti dio prikazuje kako poduzeće «Mirna» d.d. koristi sustave upravljanja kvalitetom u svojem poslovanju. Opisuje sve potrebne korake prilikom implementacije, do upravljanja sustavima. Također, prikazana je i kontrola sustava, te kako se ona provodi unutar poduzeća i izvan njega. Peti dio jest zaključak u kojem je ukratko moguće predvidjeti o čemu je sve riječ unutar rada i što se konkretno opisuje za svaki dio. Šesti dio prikazuje korištenu literaturu, te sedmi daje prikaz tablica i slika koje pojednostavljuju određene opisane dijelove. Tijekom pisanja završnog rada korištene su metode analize i sinteze. Glavni izvori podataka koji su se koristili tijekom pisanja i istraživanja jesu stručna i znanstvena literatura, internet, te različite novinske publikacije.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2011/69
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 658 Poslovni menadžment, upravljanje, administracija. Organizacija poslovanja > 658.5 Inženjering i planiranje proizvodnje. Dizajn. Upravljanje proizvodnjom i nadzor
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Management i poduzetništvo
Datum pohrane: 12 Oct 2011 12:15
Zadnja promjena: 12 Oct 2011 12:15
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/127

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku