E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Značaj poduzetničke infrastrukture za razvoj poduzetništva i gospodarstva u Republici Hrvatskoj

Kontošić, Roberta (2011) Značaj poduzetničke infrastrukture za razvoj poduzetništva i gospodarstva u Republici Hrvatskoj. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (1MB)

Sažetak

U ovom radu definiran je značaj poduzetničke infrastrukture za razvoj poduzetništva i gospodarstva u Republici Hrvatskoj. Kako bi se što konciznije definirala navedena problematika, odabrane su dvije hrvatske ţupanije: Istarska i Varaţdinska. U obje ţupanije proučavani su poduzetnički inkubatori, poduzetničke zone, te jedan tehnološki park koji djeluje u Varaţdinskoj ţupaniji, jer Istarska ţupanija još uvijek nema tehnološki park. TakoĎer, u radu je izvršena komparacija poduzetničke infrastrukture u Istarskoj i Varaţdinskoj ţupaniji. Izneseni su i primjeri poduzeća koja djeluju unutar poduzetničkih zona i poduzetničkih inkubatora; i to dva poduzeća iz dvije poduzetničke zone u Istarskoj ţupaniji, te dva poduzeća iz dvije poduzetničke zone u Varaţdinskoj ţupaniji, kao i jednog istarskog poduzeća koje je započelo s radom u poduzetničkom inkubatoru, a nastavilo djelovanje u poduzetničkoj zoni. Cilj istraţivanja bio je ustanoviti korelaciju porasta broja zaposlenih i ukupnih prihoda u petogodišnjem razdoblju. Iz rada se moţe zaključiti kako poduzetnička infrastruktura utječe na suvremeno gospodarstvo i poduzetništvo. Naime, ona omogućava razvoj malih i srednjih poduzeća, koji su nositelji razvoja gospodarstva, kroz fleksibilnost i veću prilagodbu trendovima otvorenog trţišta. Poduzetnička infrastruktura povećava broj gospodarskih subjekata, poboljšava njihove poslovne rezultate, te povećava konkurentnost poduzetnika, istodobno povećavajući zaposlenost. Ovo je izuzetno pozitivan aspekt utjecaja poduzetničke infrastrukture na poduzetništvo, koje je temelj razvoja kako na lokalnoj, tako i na drţavnoj razini. Razvoj poduzetničke infrastrukture, kao rezultat suradnje lokalnih, ţupanijskih i drţavnih vlasti, pridonio bi ravnomjernijem razvoju Republike Hrvatske. Poduzetnička infrastruktura pozitivno djeluje i na gospodarski profil Republike Hrvatske. Naime, podizanjem konkurentnosti, efikasnosti, povećanjem zaposlenosti, prestrukturiranjem gospodarstva orijentacijom na informacijsko-komunikacijske tehnologije, rješava se ključno razvojno pitanje hrvatskog gospodarstva. U konačnici rezultat svih ovih pozitivnih efekata poduzetničke infrastrukture bit će iskazan u boljem standardu stanovnika Republike Hrvatske.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2011/73
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 65.01 Metode i metodologija. Teorija i praksa organizacije
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Management i poduzetništvo
Datum pohrane: 12 Oct 2011 12:15
Zadnja promjena: 12 Oct 2011 12:15
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/131

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku