E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Strateško planiranje i outsourcing - budućnost hrvatskih komunalnih poduzeća

Paliaga, Marko (2007) Strateško planiranje i outsourcing - budućnost hrvatskih komunalnih poduzeća. Ekonomska istraživanja (1). pp. 83-99. ISSN 1331-677X

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (261kB)

Sažetak

Strateški pristup u poduzećima prema bilo kojem problemu polazi od jasno postavljenog cilja u odvijanju poslovnih aktivnosti ističući naravno u prvom redu neprikosnovenu činjenicu da se za uspjeh potrebno pripremati. Svako poduzeće treba u svom nastupu na tržištu uzeti u obzir djelovanje snaga izvan i unutar organizacije jer je to jedini način kojim može izgraditi uspješan koncept nastupa na tržištu što je osobito važno u današnjem izrazito jakom konkurentskom okružju i u uvjetima globalizacije. Većina je organizacija danas izložena kako vanjskim tako unutarnjim utjecajima. Suvremena komunalna poduzeća primjenjuju na području razvoja komunalne infrastrukture i zaštite okoliša filozofiju trajnog i usklađenog razvoja područja u kojima djeluju (opcine, gradovi, županije) koji zahtjeva blisku suradnju državnih i lokalnih ustanova, gospodarstva i javnih komunalnih poduzeća u cilju stvaranja primjerene gospodarske politike i zadovoljenja potreba svih korisnika usluga. Posebnost komunalnih djelatnosti iskazuje se u vrsti usluga koje iste obuhvaćaju - te su usluge osnova gradskog življenja. U tom smislu postavljena je i radna hipoteza za ovaj rad: Komunalna poduzeća u dijelu javnih usluga mogu kroz uvođenje koncepcije strateškog planiranja i prepuštanjem dijela svojih poslova (outsourcing) povećati vlastitu efikasnost i poboljšati svoje usluge do krajnjih korisnika. Ukratko, cilj je ovog rada u prvom koraku istražiti na nivou Republike Hrvatske postoji li tendencija za primjenu koncepata strateškog planiranja, u kojoj je to fazi te postoje li preduvjeti za outsourcing dijela komunalnih usluga koja danas obavljaju javna komunalna poduzeća. U drugom koraku, narednom istraživanju i elaboraciji rezultata, na bazi prikupljenih podataka iz ovdje prikazanog istraživanja, kao i na osnovi iskustava i raspoloživih podatka u budućem periodu izgraditi i predložiti jedinstveni model primjene načela strateškog planiranja i outsourcinga u hrvatskim komunalnim poduzećima koji bi se mogao koristiti na području naše zemlje ali i na području ostalih nama bliskih susjednih tranzicijskih zemalja. Ovim radom i prikazanim rezultatima istraživanja stvaraju se prve pretpostavke za razumijevanje važnosti strateškog planiranja i koristi od mogućnosti outsourcinga pojedinih usluga u hrvatskim komunalnim poduzećima što će kasnije činiti okosnicu modela primjene i prikupljanja podataka iz najbolje prakse radi razmjene iskustava i povećanja ukupne efikasnosti rada komunalnih poduzeća. U skladu s iznijetim u nastavku se nastoji putem primjene strateškog planiranja kao polazne osnove za primjenu marketinga i marketing koncepcije te outsourcinga uopće prikazati i razviti nov način i pristup unutar komunalnih poduzeća, na svim nivoima njihovog djelovanja koji polazi od osnovnih, jednostavnih i već dokazanih tržišnih pristupa koje tržišno orijentirano gospodarstvo s uspjehom već dugi niz godina primjenjuje.

[error in script]
Tip objekta: Članak
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 1/2007
Ključni pojmovi: Strateško planiranje, outsourcing, hrvatska komunalna poduzeća, javne usluge, komunalne usluge, lokalna uprava i samouprava
Teme: 3 Društvene znanosti > 35 Javna uprava. Državno ustrojstvo. Vojni poslovi > 351 Posebne djelatnosti uprave > 351.82 Javna uprava u gospodarstvu > 351.824.11 Komunalne javne službe: opskrba svjetlom, toplinom, mehaničkom energijom. opskrba strujom. Opskrba plinom
6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 65.01 Metode i metodologija. Teorija i praksa organizacije > 65.012.2 Planiranje. Programi. Planovi. Pomagala u planiranju
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković"
Datum pohrane: 24 Sep 2012 11:15
Zadnja promjena: 08 Jan 2013 09:03
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/1312

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku