E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Računovodstvena analiza financijske sposobnosti dioničkog društva "Kamen" Pazin

Aničić, Đeni (2011) Računovodstvena analiza financijske sposobnosti dioničkog društva "Kamen" Pazin. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (1MB)

Sažetak

Analiza financijskih izvještaja može se opisati kao proces primjene različitih analitičkih sredstava i tehnika pomoću kojih se podaci iz financijskih izvještaja pretvaraju u upotrebljive informacije za donošenje odluka. Svako poduzeće prilikom obavljanja svoje gospodarske djelatnosti bilježi sve nastale poslovne promjene u poslovanju koje možemo pronaći u financijskim izvještajima. Financijski izvještaji koji su temelj za financijsku analizu ukazuju na važnost i utjecaj na poduzeće, okruženje, sektor pa čak i na čitavo gospodarstvo. Financijska izvješća poput bilance, računa dobiti i gubitka, izvještaja o novčanom toku te izvještaja o promjeni glavnice predstavljaju temelj procjene stanja svakog poduzeća u tržišnoj ekonomiji pa je stoga razumljiva pažnja koja im se pridaje. Osim menadžmenta i dioničara, za aspekte financijske analize zainteresirani su i budući potencijalni ulagači i partneri, koji se uvidom u poslovanje poduzeća odlučuju na suradnju i partnerstvo, te banke koje su zainteresirane za likvidnost i zaduženost poduzeća kojem namjeravaju odobriti kredit. Upravo je cilj ovoga završnog rada analizirati financijske izvještaje radi utvrđivanja financijskog stanja poduzeća, profitabilnosti poduzeća te analize novčanog toka iz kojeg su vidljivi novčani primici i izdaci. Analiza je izvršena na poduzeću „KAMEN“ Pazin koji se bavi proizvodnjom, obradom i prodajom arhitektonsko - građevnog kamena o čemu će biti više riječi u narednom poglavlju. Nadalje se daje kratak teoretski pregled financijskih izvještaja koji su temelj financijske analize. Potom se prelazi na temelje za sastavljanje financijske analize poduzeća „KAMEN“ Pazin u kojima se navodi da su financijski izvještaji izrađeni primjenom metode povijesnog troška. Zatim se daje kratka analiza strukture bilance, strukture računa dobiti i gubitka te izvještaja o novčanom toku poduzeća „KAMEN“ Pazin. Na temelju podataka iz bilance i računa dobiti i gubitka izračunati su financijski pokazatelji u cilju utvrđivanja financijskog stanja poduzeća te njegove financijske sposobnosti. Na kraju rada se sagledavaju analizirane godine poslovanja (2008. i 2009.) poduzeća „KAMEN“ Pazin te naglašavaju oni aspekti poslovanja koji su kritični za opstanak poduzeća tj. za daljnje sigurno i uspješno poslovanje.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2011/74
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 657 Računovodstvo
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 12 Oct 2011 12:16
Zadnja promjena: 12 Oct 2011 12:16
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/132

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku