E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Makroekonomska analiza investicija u tranzicijskim zemljama

Parić, Minja (2012) Makroekonomska analiza investicija u tranzicijskim zemljama. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (2MB)

Sažetak

U zadnjih pedesetak godina osnovna pitanja o kojima raspravljaju teoretičari ekonomskog rasta su što determinira ekonomski rast i zašto neke zemlje rastu brže a neke sporije. Jedinstveni odgovor na to pitanje ne postoji, no ekonomisti se slažu oko važnosti investicija za ekonomski rast, posebice od vremena industrijske revolucije. Govoreći o investicijama, važna je njihova rentabilnost, no na nju neće utjecati samo njihov obujam, nego i struktura investicija. Investicije u opremu rezultiraju većim pozitivnim učincima na kvalitetu rada i produktivnost nego li investicije u građevinske radove, što su ustvrdili i De Long i Summers koji važnost investicija u opremu objašnjavaju time da se građevinske strukture ne mogu izvoziti, niti omogućuju pozitivne efekte „učenja kroz rad“ putem nove opreme. Investicije su bile važna komponenta ekonomskog rasta svih modela, no njihova se uloga s vremenom mjenjala. No, od Solowljeva učinka leveliranja gospodarstva do točke ravnoteže, opadajućih prinosa i egzogene prirode tehnološkog progresa, sve do endogenih teorija koje isključuju zakon opadajućih prinosa i naglašavaju važnost tehnologije i istraživanja za ostvarenje dugoročnog ekonomskog rasta, teoretičari ekonomskog rasta složit će se da niti jedan od njih nije savršen i niti jedan ne daje garanciju dugoročnih stopa ekonomskog rasta. U ovom radu autorica je istražila i putem komparativne analize analizirala razinu i strukturu investicija u osam odabranih tranzicijskih zemalja i njihov utjecaj na ekonomski rast istih. Radom je odgovoreno na postavljeno pitanje, odnosno na razini provedenog istraživanja potvrđeno je da zemlje koje su imale veću razinu investicija i povoljniju strukturu bilježe i veće stope ekonomskog rasta. Primjerice, Rumunjska je jedina od zemalja obuhvaćenih ovom analizom od 2001. do 2010. godine ostvarila veći udio investicija u opremu ( prosječno 48 % ) u odnosu na građevinske radove (prosječno 47 %) što je rezultiralo, u istom razdoblju, prosječnim ekonomskim rastom na godišnjoj razini od 4,20 %. Za usporedbu, nepovoljniju strukturu imala je Hrvatska koja je u istom razdoblju ostvarila prosječan udio investicija u opremu od 39%, a investicije u građevinske objekte sudjelovale su sa prosječno 52 %. Prosječan ekonomski rast u istom razdoblju bio je 2,74 %. Hrvatska, ali i većina drugih analiziranih zemalja nisu još prepoznale svoje potencijale niti provode ekonomske politike koje su u funkciji održivog ekonomskog rasta. Hitre i korjenite promjene u makroekonomskom okruženju, na tržištu rada, jačanju institucija tržišnog gospodarstva te ulaganje u obrazovanje, nužne su promjene ukoliko Hrvatska želi postati zemlja znanja, produktivnih i efikasnih sektora te visoke tehnologije. Samo to može Hrvatsku i ostale analizirane zemlje približiti razvijenom svijetu, te omogućiti održivi ekonomski rast. Ovaj rad i zaključci koji proizlaze iz njega sami po sebi nisu dovoljni za donošenje konkretnih ekonomskih politika i koraka, no daju dobru osnovu za definiranje ključnih područja u kojima su promjene nužne. Također, ovaj rad je dobro polazište za eventualne buduće radove u ovome području, koji bi uz primjenu naprednih ekonometrijskih izračuna došli do konkretnijih rezultata, koji bi bili relevantni i za donositelje ekonomskih politika.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2012/28
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 330 Ekonomija općenito > 330.3 Dinamika gospodarstva. Kretanje gospodarstva > 330.322 Investicije. Formiranje kapitala
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Management i poduzetništvo
Datum pohrane: 28 Jun 2012 12:36
Zadnja promjena: 28 Jun 2012 12:36
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/1369

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku