E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Računovodstveni podsustavi u Republici Hrvatskoj

Grgorović, Kristina (2011) Računovodstveni podsustavi u Republici Hrvatskoj. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (350kB)

Sažetak

U ovom završnom radu u sklopu kolegija “Računovodstvo” obrađena je tema "Računovodstveni podsustavi u Republici Hrvatskoj". U prvom uvodnom poglavlju prikazan je cilj rada, struktura rada te korištene metode. Cilj rada je prikazati četiri računovodstvena sustava koji se koriste u Republici Hrvatskoj, a koji su definirani Zakonom o računovodstvu, Uredbom o računovodstvu proračuna, Uredbom o računovodstvu neprofitnih organizacija i Zakonom o porezu na dohodak. Ovim završnim radom je prikazano tko treba voditi poslovne knjige te sastavljati i prikazivati temeljna financijska izvješća. Računovodstvo je potrebno voditi zbog javne potrebe, potrebe javne okoline te općeg nadzora. Fizičkim osobama koje obavljaju samostalne djelatnosti i slobodna zanimanja je propisano da se vode podaci kojima se utvrđuje i kontrolira porezna obveza. Drugo poglavlje obuhvaća podjelu računovodstvenih podsustava. U trećem poglavlju obrađena je tema o računovodstvu poduzeća, podjele vezane na tu temu, razvrstavanje poduzetnika na male, srednje i velike poduzetnike. Detaljno su obrađene poslovne knjige, knjigovodstvene isprave i financijski izvještaji te vremenski rok njihovog čuvanja. Računovodstvo neprofitnih organizacija je obrađeno u četvrtom poglavlju. Poslovne knjige, knjigovodstvene isprave, računski plan te financijsko izvještavanje nam detaljnije prikazuju poslovanje neprofitnih organizacija. Peto poglavlje obuhvaća računovodstvo proračuna i proračunskih korisnika. Prikazana je podjela proračuna, navedene su poslovne knjige i knjigovodstvene isprave kao i njihovi rokovi čuvanja. Šesto poglavlje obrađuje računovodstvo obrtnika i slobodnih zanimanja. Navedene su poslovne knjige, te način na koji se utvrđuje dohodak, odnosno porezna osnovica. Objašnjene su situacije u kojima obrtnik mora platiti porez, te situacije povrata preplaćenog poreza. Na kraju je obrađen popis imovine i obaveza koje obrtnik mora obaviti na kraju poslovne godine te amortizacija. U ovom završnom radu sam uz metode analize i sinteze koristila još i metodu kompilacije i metodu klasifikacije. 5

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2011/79
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 657 Računovodstvo
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 12 Oct 2011 12:16
Zadnja promjena: 12 Oct 2011 12:16
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/137

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku