E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Ekonomski rast i globalizacija

Hrelja, Dean (2012) Ekonomski rast i globalizacija. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (923kB)

Sažetak

Vrlo male promjene u dugoročnoj stopi gospodarskog rasta uvjetuju značajne razlike u ostvarenoj razini životnog standarda građana pojedinih zemalja. Zbog toga proučavanju ekonomskog rasta pripada značajno mjesto u ekonomskoj literaturi. Također i globalizacijski procesi označili su početak novog vremena i začetak jednog novog svjetskog društva koje je, činilo se, konačno prevladalo dotadašnje razlike i podjele. No, gledajući sada, s vremenskim odmakom, pokazalo se da su istovremeno upravo ti procesi, uvelike utjecali na produbljivanje razlika unutar društva. Ovo se posebno odnosi na ekonomsku dimenziju globalizacijskih procesa, područje koje danas izaziva najviše polemika. Iako je globalizacija na početku imala obećavajući potencijal procesa koji će rezultirati rješenjima svjetskih problema nejednakosti i siromaštva te stvoriti prosperitetno svjetsko društvo, čini se da su razlike i problemi veći nego ikada. Problem ovoga rada je nejednakost zemalja koji se očituje kroz ekonomski rast i globalizaciju te nedovoljna informiranost o ekonomskom rastu i globalizaciji. Možemo primijetiti velike razlike u rastu i razvoju općenito od onih najbogatijih zemalja do onih zemalja koje žive na rubu egzistencije. Predmet istraživanja rada je istražiti teoretske i praktične probleme koji se javljaju u procesima ekonomskog rasta i globalizacije, te objasniti prednosti i nedostatke koji su posljedica globalizacijskog procesa. Radna hipoteza rada je prikazati važnost koju ekonomski rast i globalizacija imaju za sve zemlje koje žele prosperirati i podići životni standard građana. Pomoćne su hipoteze izvori ekonomskog rasta, modeli ekonomskog rasta, mjerenje ekonomskog rasta i razvoja te globalizacija i njezine prednosti i nedostaci. Također imamo primjer tranzicijskih zemalja u globalnoj ekonomiji kojima prikazujemo kako se globalizacijski procesi u konačnici reflektiraju na gospodarski razvoj zemlje. Na kraju prikazali smo međuovisnost ekonomskog rasta i globalizacije. Svrha i cilj diplomskog rada je istražiti sve relevantne značajke o ekonomskom rastu i globalizaciji te nakon provedenog teoretskog i praktičnog istraživanja dobiti uvid u značaj samog ekonomskog rasta i proces globalizacije kao elemente važnosti razvoja zemalja. Na primjeru tranzicijskih zemalja sa osvrtom na Hrvatsku vidjet ćemo kakav globalizacija ima utjecaj na gospodarstvo zemlje koje moraju još uvijek dovršiti svoje reforme. Sustavno i jednostavno prikazati rezultate provedenih istraživanja na način da provedena istraživanja koriste korisnicima ove tematike (literature). U izradi rada korištene su opće znanstvene metode spoznaje, i to ponajprije metoda promatranja kojom se organizirano i sistematski izvedeno objektivno motri ekonomski rast i globalizacija u cilju otkrivanja novih činjenica, odnosno važećih teorija. Metodom kompilacije su se preuzeli tuđi rezultati istraživanja iz stručne literature koji su poslužili kao polazna točka istraživanja prilikom preuzimanja definicija i ostalih postavki. Koristilo se i statističkim metodama prilikom istraživanja statističkih podataka u vremenskim intervalima. Također korištena je metoda klasifikacije te generička metoda kojom se objašnjavaju obilježja ili svojstva ekonomskog rasta i globalizacije. U prvom dijelu govorit ćemo o ekonomskom rastu općenito. Definirat ćemo teorije ekonomskog rasta prema nekim autorima i objasniti faze rasta prema Rostowu. Također ćemo detaljno definirati izvore koji uzrokuju gospodarski rast i objasniti svaki od njih. Nakon toga detaljno ćemo objasniti modele ekonomskog rasta uz poneki primjer radi boljeg razumijevanja. I u zadnjem dijelu što se tiče ekonomskog rasta objasnit ćemo kako se mjeri ekonomski rast i pokazatelje ekonomskog razvoja. U drugom dijelu koji se odnosi na globalizaciju govorit ćemo u prvom dijelu o povijesnom razvoju globalizacije kroz vrijeme te ćemo nastojati definirati pojam globalizacije. Nakon toga spomenut ćemo i objasniti posebno svaku od dimenzija globalizacije. Uzroci globalizacije sljedeća su podtema u našem radu kao i prednosti i nedostaci globalizacije općenito. Spomenut ćemo i globalni monetarni sustav kao i globalizaciju u bankarstvu. Vrlo važan indeks globalizacije obradit ćemo u nastavku kao i primjere i grafikone za neke od zemalja.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2012/30
Teme: 3 Društvene znanosti > 32 Politika > 327 Međunarodni odnosi. Svjetska, globalna politika. Međunarodni poslovi. Vanjska politika
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Ekonomija
Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 28 Jun 2012 12:38
Zadnja promjena: 28 Jun 2012 12:38
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/1374

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku