E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Stvaranje marke grada Pule

Pljakić, Marko (2012) Stvaranje marke grada Pule. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (344kB)

Sažetak

Jedna od najpopularnijih riječi u poslovnom svijetu, ali i u svakodnevnom životu je marka. Danas se od svega može stvoriti marka: od proizvoda, usluge, osobe, dogañaja, akcije, zemlje, destinacije, ideje, pojave, i na taj način komunicirati sa svijetom šaljući različite poruke. Mnogi stručnjaci dali su brojne definicije marke, ali prije svega je to psihološka kategorija, jer se marka treba izboriti za srce potrošača i ovladati njegovim osjećajima. Sve odluke koje ljudi donose tijekom kupovine proizvoda ili korištenja usluga su dijelom racionalne i dijelom su emocionalne. Važnost ovog odnosa je sigurno značajnija prilikom odlučivanja koji grad posjetiti, u koji se preseliti, ili u koji grad investirati. U današnje vrijeme jake globalizacije, konkurencija na tržištu proizvoda i usluga postaje manje značajna i ona se sve više usmjerava na promociju gradova, regija i država. Jasno definirana marka grada kroz proces stvaranja marke pridonosi boljem pozicioniraju grada u meñunarodnim tržišnim okvirima i promociji grada u svijetu. Da bi se pojam marke i stvaranja marke te glavnu ulogu marke na modernom tržištu razumjelo, potrebno je opisati poveznicu izmeñu marketinga i marke. Prvi dio diplomskog rada opisuje pojam marketinga kao dinamično područje poslovne ekonomije koja počiva na tržišnoj razmjeni. Smatra se da je danas najznačajnija funkcija marketinga baš izgradnja marke. Mnogi vodeći stručnjaci smatraju da je osnovna funkcija marketinga stvaranje marke. Ono što potvrñuje taj stav i trend je stalno opadanje klasičnoga vida prodaje, odnosno način na koji se vrši razmjena dobara i novca na tržištu. Drugi dio diplomskog rada sadržava ukratko povijest robne marke, identitet marke i elementi identiteta marke. Robne marke ili barem trgovački žigovi stari su tisuće godina. U dvadesetom stoljeću marka i upravljanje markom postaju iznimno važno područje poslovnih tj. marketinških odluka i aktivnosti. Naime, upravo je značajka suvremenog marketinga diferenciranje putem marke. Kao što je poznato danas se od svega može stvoriti marka, a u ovom diplomskom radu odabrana je tema stvaranja marke gradova, što je opisano u trećem djelu pod naslovom "Smisao stvaranja marke grada". Gradovi danas tvore jedinstveni svjetski mix promjena i ekonomskog rasta, modernizma, inovacija, moderne infrastrukture, nove tehnologije, privlačnosti i kvalitete. Oni su motori gospodarskog i kulturnog razvoja i kao takvi tjeraju svoje države na rast i razvoj. Izgradnja gradske marke i menadžment marke dobivaju sve više na značaju, jer na taj način gradovi postižu konkurentsku prednost u svjetskoj borbi lokacija i postaju sposobni snažno privući i zadržati najbolje organizacije, profesionalce, stručnjake i investitore. U Hrvatskoj se u posljednje vrijeme puno govori o stvaranju marke, o markama, o važnosti razvoja jake državne marke, o razvoju marke gradova i slično. U četvrtom djelu diplomskog rada opisuje se proces stvaranja marke grada Pule. Proces je započet donošenjem i prihvaćanjem dokumenta „Strategija razvoja grada Pule“. U njemu su navedene sve komparativne prednosti koje treba iskoristiti na način da Pula postane grad prema utvrñenoj viziji: Grad po mjeri čovjeka, infrastrukturno i ekološki sreñen te integriran u suvremene europske trendove, a to je u konačnici i cilj stvaranja marke grada Pule. U prikupljanju materijala za pisanje diplomskog rada služio sam se knjigama dostupnim u biblioteci Sveučilišta Jurje Dobrile, tiskanim materijalom koji mi je stavila na raspolaganje Turistička zajednica grada Pule, kao i razgovori s direktoricom Turističke zajednice. Korištenje mnogobrojnih sadržaja sa temom marke i stvaranja marke postavljenih na Internetu pomogli su u pojašnjenju termina i u spoznaji koji je njihov značaj u današnjem globaliziranom svijetu. Za izradu ovog diplomskog rada kao prikladne metode odabrane su: metode sinteze, metode intervjuiranja i deduktivna metoda. Metodom sinteze spojeni su prikupljeni pojedinačni materijali u jednu cjelinu i izvedeni su zaključci o stvaranju marke grada Pule. Intervjuiranjem i prikupljanjem raznih materijala i dokumenata prikupljeni su podaci o procesu stvaranja marke grada Pule.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2012/32
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 659 Reklama, publicitet. Informativni rad. Odnosi s javnošću > 659.1 Reklama, publicitet. Oglašavanje
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Marketinško upravljanje
Datum pohrane: 28 Jun 2012 12:38
Zadnja promjena: 28 Jun 2012 12:38
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/1377

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku