E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Usporedba Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja i Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja za mala i srednja poduzeća

Vičić, Nataša (2011) Usporedba Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja i Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja za mala i srednja poduzeća. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (344kB)

Sažetak

Razvoj malih i srednjih poduzeća od velikog je značaja za razvoj gospodarstva Hrvatske. Upravo poduzetnici stvaraju nove vrijednosti u državi i otvaraju nova radna mjesta, te značajno sudjeluju u ostvarivanju ukupnog društvenog proizvoda, pri čemu ponekad i riskiraju svoju egzistenciju. Mali i srednji poduzetnici ulažu goleme napore kako bi opstali na tržištu, zbog postojanja konkurencije. Cilj im je da posluju zajedno sa velikim kompanijama, i opstanu na tržištu. Od vitalne je važnosti pravilno donošenje poslovnih odluka koje se donose na temelju podataka sadržanih u financijskim izvještajima. Važno je poznavanje računovodstvenih propisa, politika, standarda i načela poslovanja, koje predstavljaju važan izvor informacija o poslovanju. Prije svega, valja istaknuti važnosti financijskih izvještaja, koji pružaju informacije o poslovanju, financijskom položaju, uspješnosti poslovanja, novčanim tokovima i promjenama kapitala. Financijski izvještaji trebaju pružiti informacije ne samo menadžerima nego i vanjskim korisnicima, a podrazumijeva se da posjeduju dovoljno znanja iz segmenta računovodstva. U Hrvatskoj, financijsko izvještavanje regulirano je Zakonom o računovodstvu, Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja, Međunarodnim računovodstvenim standardima kao i Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja. Predmet istraživanja ovog diplomskog rada je prikaz i usporedba Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja za mala i srednja poduzeća. Ovim radom želi se ukazati na važnost financijskog izvještavanja posebice za mala i srednja poduzeća uz primjenu HSFI-ja i MSFI-ja za MSP, koja su najznačajnija u suvremenom gospodarstvu. MSFI za MSP nisu u primjeni u RH. U izradi ovog rada korištena je metoda analize i obrade podataka, metoda komparacije (uspoređivanja) i opisna metoda. Diplomski rad sastavljen je od šest poglavlja. U prvom se poglavlju definira pojam računovodstvenih standarda, politika i načela. Također se govori o financijskom izvještavanju u Republici Hrvatskoj primjenom Zakona o računovodstvu, kao i temeljnim obilježjima malih i srednjih poduzeća da bi se moglo bolje shvatiti što zapravo ta poduzeća znače u gospodarstvu neke zemlje. Naime, postoje različiti kriteriji prema kojima se mogu razlikovati mala i srednja poduzeća, a neki od uobičajenih kriterija su: ukupna imovina, godišnji prihod od prodaje i broj zaposlenih. Republika Hrvatska je klasifikaciju na mala i srednja poduzeća odredila Zakonom o računovodstvu. U drugom poglavlju se obrađuje definicija Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja, koji se ciljevi njima postižu, koje su najvažnija obilježja, koji su obveznici primjene istih. U trećem poglavlju se općenito govori o Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja, koji se ciljevi njima postižu te koji su obveznici primjene istih. S obzirom da su obveznici primjene velika poduzeća i poduzeća čiji vrijednosni papiri kotiraju na organiziranom financijskom tržištu, u četvrtom poglavlju detaljnije se razlaže primjena MSFI koja se odnosi na mala i srednja poduzeća. Dakle, u četvrtom poglavlju obrađuje se tematika Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja za mala i srednja poduzeća te najvažnija obilježja primjene. U petom poglavlju prikazuje se usporedba HSFI i MSFI za MSP, te također uspredba HSFI i MSFI. Usporedba se prikazuje u vidu strukture financijskih izvještaja, te metoda mjerenja i priznavanja pojedinih stavaka financijskih izvještaja. Kako bi se pojasnila primjena HSFI, zadnje poglavlje prikazuje primjer poduzeća “X” koji primjenjuje navedene standarde.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2011/80
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 657 Računovodstvo
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 12 Oct 2011 12:16
Zadnja promjena: 20 Sep 2012 11:40
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/138

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku