E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Planiranje u gospodarskom subjektu

Bilić, Deana (2012) Planiranje u gospodarskom subjektu. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (811kB)

Sažetak

Planiranje je jedan od najvaţnijih procesa u svakoj organizaciji. Moţe se reći kako se planiranjem ţeli zacrtati put kojim se ţeli ići, te pokušati odgovoriti što treba poduzeti u bliţoj ili daljoj budućnosti. Navedeno se determinira kroz odreĊeno vremensko razdoblje, što je vremenski horizont kraći, vjerojatnost je veća, a što je on duţi, vjerojatnost dostignuća je manja. U ovome ćemo radu osim sveukupnog planiranja u gospodarskom subjektu, posebno dati na vaţnosti jednom njegovom djelu, a to je marketinško planiranje, koji je logiĉan slijed nakon općenitog planiranja, naravno uz niz aktivnosti koje vode ka ostvarenju zadanih ciljeva gospodarskog subjekta. Metode koje se koriste u ovome radu “Planiranje u gospodarskom subjektu“ su analitiĉke i komparativne. Završni rad je podijeljen u pet cjelina. Prvi dio razraĊuje definiciju poslovnog planiranja njegove poĉetke, vrste i svrhu te vaţnost istog prije donošenja relevantnih odluka za buduće poslovanje. Drugi dio se bavi stvaranjem poslovnog plana, pobliţe objašnjava koji su koraci i koji je postupak realizacije planiranja u gospodarskom subjektu. Treći dio se odnosi na marketinški plan, kao jedan od dijela planiranja u gospodarskom subjektu, kojem se posebno posvećuje u nastavku. TakoĊer se definira pojam i njegovi elementi. Ĉetvrti dio je primjer marketinškog plana Javne Ustanove Nacionalnog parka Brijuni za 2011. godinu, kojeg se predstavlja vodeći raĉuna o elementima marketinškog planiranja, koje je prethodno razraĊeno. Peti dio se odnosi na kritiĉki osvrt ostvarenja planova Javne Ustanove Nacionalnog parka Brijuni za 2011, godinu, te se donose odreĊena razmišljanja vezano za samo poslovanje istog. Primjerice, analizira se pad u broju noćenja Nacionalnog parka Brijuni posljednjih godina. U ovome se radu, konkretno, usporeĊuje 2010.godina sa 2011. godinom, te se navode planovi za tekuću 2012. godinu.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2012/13
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 65.01 Metode i metodologija. Teorija i praksa organizacije > 65.012.2 Planiranje. Programi. Planovi. Pomagala u planiranju
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Ekonomija
Datum pohrane: 28 Jun 2012 12:37
Zadnja promjena: 28 Jun 2012 12:37
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/1383

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku