E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Uloga turizma u transformaciji kulturnih resursa Istre

Kreković, Danijela (2012) Uloga turizma u transformaciji kulturnih resursa Istre. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (762kB)

Sažetak

Hrvatska ima veliki potencijal razvitka kulturnog turizma. Turizam vezan uz kulturu i baštinu omogućuje opisivanje prošlosti u sadašnjosti. Razvijene države su do danas gotovo maksimalno iskoristile baštinu u turističkoj industriji i uložile ogroman napor za njezino promicanje. Manje razvijene zemlje, kao što je Hrvatska, posjeduju potencijal da tek budu otkrivene kao novi turistički proizvod. Hipoteza rada je da Republika Hrvatska, pa tako i pripadajuće regije, još uvijek nisu razvile prepoznatljive kulturno-turističke proizvode. Podhipoteza rada je da procvat kulturnog turizma počiva na novim trendovima u turizmu i da kulturni turizam, kao noviji oblik selektivnog turizma, može uvelike doprinijeti zaštiti kulturne baštine. Prilikom izrade rada korišteni su različiti izvori, stručna literatura, Internet, no autorica je iznijela i neka svoja osobna stajališta o određenoj temi. Metode koje autorica koristi u radu su sustavne analize, deskripcija, ispitivanja, grafički prikazi kao oblik argumentacije i kompilacija. U ovom radu analizira se kulturni turizam kao moguće sredstvo transformiranja kulturnih resursa Istre, te o suvremenim trendovima i podražavajućim čimbenicima samog kulturnog turizma. U prvom poglavlju će se analizirati kulturne pretpostavke razvoja turizma u Istri, te se čitatelj može upoznati sa opipljivom i neopipljivom kulturom Istre. Nadalje, u sljedećem poglavlju će biti riječi o suvremenim trendovima u turizmu, trendovima turističke ponude i potražnje, kao i o njegovim dobrobitima, pozitivnim i negativnim učincima. U trećem poglavlju će se objasniti koji su to podržavajući čimbenici kulturnog turizma, međunarodni i lokalni. Četvrto poglavlje će pokušati objasniti pojam održivog turizma i pojasniti mjere zaštite kulturnog nasljeđa. Nadalje, rad sa bavi tematikom kulturnog turizma u budućnosti, te preporukama za njegovo uspješno integriranje u turističku ponudu. U posljednjem poglavlju iznosi se osvrt na sve izneseno, kao i neka vlastita razmišljanja autorice. U svojim začecima kulturni se turizam smatrao tržišnom nišom, dakle ponudom koja upotpunjuje osnovnu ponudu. I danas često ima tu ulogu, u smislu ponude dodatnog sadržaja kako bi se produljio boravak turista u određenoj destinaciji, odnosno kako bi se njegovo turističko iskustvo obogatilo kvalitetnim programom. No osim što je tržišna niša, kulturni turizam može biti i osnovna ponuda destinacije. Određene destinacije često i nemaju posebno atraktivnih turističkih resursa koji bi mogli poslužiti kao osnova razvoja masovnog turizma, pa su pribjegle stvaranju manjeg, ali autentičnog turističkog proizvoda vezanog za kulturu i upravo na taj način stvaraju imidž, odnosno identitet destinacije. Hrvatska, slijedeći europske trendove, ima mogućnost razvoja kulturnog turizma na dvojak način: kao dopunu masovnom turizmu u obalnim destinacijama, gdje kulturni turizam ima ulogu tržišne niše, i kao osnovnu ponudu, osobito u kontinentalnim destinacijama i obalnom zaleđu.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2012/14
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.48 Turistički promet s gospodarskog gledišta. Politika turističkog gospodarstva
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 28 Jun 2012 12:39
Zadnja promjena: 28 Jun 2012 12:39
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/1384

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku