E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Utjecaj turističke potrošnje na gospodarski rast

Tripković, Tamara (2012) Utjecaj turističke potrošnje na gospodarski rast. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (1MB)

Sažetak

Ekonomski rast je fenomen koji objašnjava zašto su neke zemlje bogatije od drugih,te što uvjetuje brţu ili sporiju stopu rasta ekonomije. Brojni su čimbenici ekonomskog rasta, a njihova vaţnost, usklaĎenost i intenziteti se mijenjaju zavisno o razvoju i napretku svakoga od njih i gospodarstva u cjelini. Utjecaj turističke industrije, odnosno turističke potrošnje, kao primarnog pokazatelja učinaka turizma na gospodarski rast ne moţe se egzaktno izračunati, ali se koriste metodologije ( Satelitski račun turizma, Input-output modeli ) kojima se te vrijednsoti mogu što preciznije procjeniti . Učinci turističke potrošnje na gospodrski rast Hrvatske procjenjeni su kroz udio turističke industrije u tekućem računu platne bilance, participiranju turističkog sektora (ograničen obuhvat turističkog sektora ) u BDV-a i BDP-u, zatim su procjenjeni ukupni uvozni inputi u turističkoj potrošnji, te se pomoću satelitske bilance turizma i input- output modela analizira udio ukupne turističke potrošnje u BDV-u Hrvatske za 2005.godinu. Koristeći se primarnim istraţivanjima WTTC-a ( World Travel and Tourism Council ), Svjetski savjet za putovanja i turizam, koji sveobuhvatnije analizira učinke turističke industrije na nacionalne ekonomije, dolazi se do više pokazatelja za razdoblje od 11 zadnjih godina koji ukazuju na učinke turizma na rast ekonomije u Hrvatskoj. Pokazatelji iz 2011.godine se usporeĎuju s 9 zemalja iz bliţeg okruţenja i svjetskim prosjekom.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2012/17
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.48 Turistički promet s gospodarskog gledišta. Politika turističkog gospodarstva
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Management i poduzetništvo
Datum pohrane: 28 Jun 2012 12:39
Zadnja promjena: 28 Jun 2012 12:39
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/1387

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku