E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Struktura turističke potražnje

Mendiković, Vilijam (2012) Struktura turističke potražnje. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (401kB)

Sažetak

Mjesto susretanja ponude i potražnje je tržište. Danas postoje mnoga tržišta sa svojim obilježjima i specifičnostimaali sigurno da je jedno od najposebnijih i najdinamičnijih tržišta turističko tržište. Postojanje i razvijanje turističkog tržišta ne može se zamisliti bez turističke potražnje i dinamične ponude koja pokušava zadovoljiti potrebe turista. Razvojem turizma, turistička potražnja postaje sve zahtjevnija i informiranija. Turistička ponuda se tome prilagođava te postaje sve elastičnija. Kako bi na suvremenom turističkom tržištu, turistička ponuda zadovoljila što više želja turističke potražnje,osim istraživanja potreba potražnje nositelji turističke ponude sve više potiču potrebe turista koje nisu jasno izražene i definirane ali skrivaju nova potencijalna tržišta i time nove segmente turističke potražnje. Republika Hrvatska također kao turističko odredište kreira svoju turističku ponudu prema segmentu turističke potražnje za kojeg se opredijelila. Resursi se sve više iskorištavaju te postaje sve jasnije da se na njima mora graditi budućnost ali da se moraju nadograditi novim ponudama i zaokružiti cjeloukupni doživljaj kojeg suvremena i elastična turistička potražnja zahtijeva. Sve zahtjevnija i elastičnija turistička potražnja potiče sve ostale segmente turističkog tržišta da zadovolji što veći broj potreba, a samim time stvara dinamično okruženje koje turističko tržište čini specifičnim i jako zahtjevnim. Cilj ovog rada je analizirati strukturu turističke potražnje, njene karakteristike i specifičnosti na Hrvatskom turističkom tržištu. Rad se sastoji od šest poglavlja. Nakon što se u uvodu obrazloži predmet i cilj istraživanja ovog rada, u drugom se poglavlju analizira razvoj turizma kao društveno ekonomskog fenomena, definira se pojam turizma te se objašnjavaju povijesni aspekti turizma. U trećem se poglavlju navode i objašnjavaju unutarnji i vanjski čimbenici turističke potražnje, struktura same turističke potražnje te karakteristike turističke potražnje. Predmet analize četvrtog poglavlja je struktura turističke potražnje u Republici Hrvatskoj, pri čemu se analizira profil turista, njihova motivacija za dolazak i boravak u destinaciji, zatim zadovoljstvo ponudom i potrošnja u destinaciji. Podaci koji se obrađuju temelje se na istraživanju Instituta za turizam „TOMAS Ljeto 2010. godine“. Istražuju se stavovi i potrošnja turista u Republici Hrvatskoj tijekom ljeta 2010. godine. Riječ je o jedinom kontinuiranom istraživanju obilježja putovanja i boravka turista u Republici Hrvatskoj koje Institut za turizam provodi već osmi put. U petom poglavlju utvrđuju se prednosti i nedostaci hrvatskog turizma, prikazuje se SWOT analiza hrvatskog turizma te se navode najznačajniji problemi potražnje hrvatskog turizma. U posljednjem šestom poglavlju rada iznose se najvažniji zaključci. Prilikom izrade ovog rada, korištene su metode analize i sinteze, metode promatranja i uspoređivanja te statističke metode.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2012/21
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.48 Turistički promet s gospodarskog gledišta. Politika turističkog gospodarstva
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 24 Sep 2012 11:18
Zadnja promjena: 24 Sep 2012 11:18
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/1407

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku