E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Bilanca tekućih transakcija Republike Hrvatske

Tomić, Nikolina (2012) Bilanca tekućih transakcija Republike Hrvatske. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (670kB)

Sažetak

Tema ovoga rada je bilanca tekućih transakcija, koja je sastavni dio bilance plaćanja i kao takva je pokazatelj svih transakcija između zemlje i inozemstva vezanih za dohodak i proizvodnju. Bilanca plaćanja je sa svojim podbilancama najbolji pokazatelj stanja u gospodarstvu države. Često se može u javnosti čuti da je bilance neke države „u minusu“. Ekonomska definicija toga bi bila da u toj bilanci postoji deficit, a takav je slučaj i sa bilancom plaćanja Republike Hrvatske. Do tog deficita dovela je negativna praksa naslijeđena još iz prošlog državnog uređenja, a radi se o velikom uvozu, koji nadmašuje hrvatski izvoz. Znatni napori se ulažu u poticanje izvoza, no trenutna nepovoljna ekonomska situacija u cijelom svijetu, pa tako i u domaćoj privredi na to negativno utječe, te se projekti, primjerice Hrvatska izvozna ofenziva ne primjenjuju kako je bilo planirao. Cilj pisanja ovog rada bio je podrobnije analizirati i prikazati gore navedene pojmove poput bilance plaćanja Republike Hrvatske, bilance tekućih transakcija, negativne vanjskotrgovinske bilance, ali i bilance kapitalnih i financijskih transakcija i računa rezervi te ih dovesti u direktnu vezu, pokazati kako djeluju u cjelini te koje utjecaje imaju na ukupno stanje u domaćoj privredi i izvoz. Svatko tko poželi analizirati stanje u gospodarstvu države, najlakše i natočnije će to napraviti upravo uz pomoć navedenih pokazatelja. Prvo poglavlje govori bilanci plaćanja, njenom pojmu i strukturi, zatim se nadovezuje na analizu podbilanci koje čine bilancu plaćanja, a to su bilanca tekućih transakcija, bilanca kapitalnih transakcija te račun rezervi. Kratko su analizirane i mjere neravnoteže u bilanci plaćanja, a također je prikazana i pojašnjena bilanca plaćanja Republike Hrvatske, koja je zapravo temelj daljnjem razlaganju. Drugo poglavlje je posvećeno široj analizi bilanci tekućih transakcija budući da je ona ipak glavna tema ovoga rada, zatim njezinoj strukturi, povezanosti sa vanjskim dugom i svemu što ona predstavlja za državu. Prikazana je i bilanca tekućih transakcija Republike Hrvatske sa odgovarajućom analizom. U trećem poglavlju govori se o vanjskoj trgovini Republike Hrvatske, njenim glavnim značajkama i o stanju u kojem se nalazi vanjska trgovina. Analiziraju se vanjskotrgovinski partneri Republike Hrvatske, te struktura i pojam hrvatskog izvoza. Također, govori se i o vrlo aktualnom pitanju povećanja hrvatskog izvoza te o utjecaju politike tečaja, odnosno devalvacije na izvoz. Tema ovog rada je vrlo aktualna te je cilj pisanja bio što vjernije prikazati, analizirati te razložiti zadanu materiju. Rad je podijeljen u 5 poglavlja koja su međusobno vrlo povezana i međuovisna. Prilikom izrade ovog rada u korištenju potrebnih materijala iz primarnih i sekundarnih izvora podataka primijenjene su znanstvene metode analize, komparacije te deskripcije.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2012/24
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 339 Trgovina. Međunarodni gospodarski odnosi. Svjetsko gospodarstvo > 339.9 Međunarodno gospodarstvo općenito. Međunarodni gospodarski odnosi. Globalno gospodarstvo
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Ekonomija
Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 24 Sep 2012 11:19
Zadnja promjena: 24 Sep 2012 11:19
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/1410

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku