E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Učeća turistička destinacija

Hodžić, Talita (2012) Učeća turistička destinacija. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (1MB)

Sažetak

Upravljanje razvojem turističke destinacije u suvremenim uvjetima poslovanja biva uvelike otežano, što podrazumijeva promjene na strani turističke ponude i potražnje, te promjene u turističkom makro okruženju. Stoga se pronalaženje i razrada adekvatnog razvojnog modela turističke destinacije nameće kao preduvijet za opstanak na suvremenom turističkom tržištu. Cilj rada je primijeniti razvojni model učeće organizacije na primjer turističke destinacije, uvažavajući ograničavajuće čimbenike i suvremene trendove razvoja destinacije. Razrada modela učeće turističke destinacije na konkretnom primjeru Istre kao turističke detinacije predstavlja svrhu ovoga rada. Osobit doprinos istraživanja očituje se u nepostojanju radova i studija ove tematike, te nedovoljnog angažmana za razradu modela razvoja turističke destinacije koji bi zadovoljavao uvjete suvremenog poslovanja na turističkom tržištu. Rad se sastoji od tri temeljna poglavlja, uvoda i zaključka. Unutar prvog poglavlja pristupa se istraživanju teorije turističkog sustava, smatrajući to preduvijetom i primarnim korakom u istraživanju ključne problematike. Analizi turističke destinacije pristupa se s aspekta podsustava turističkog sustava, a istovremeno s aspekta složenog destinacijskog sustava. U ovom poglavlju daje se osvrt i na suvremene uvjete poslovanja na turističkom tržištu. Sljedeće poglavlje tiče se organizacije i upravljačke strukture turističke destinacije, a razmatraju se ključne faze: planiranje, organiziranje i kontrola. Treće poglavlje dotiče se srži problematike. Razmatrajući model učeće organizacije stvara se poveznica s turističkom destinacijom, te se na primjeru Istre razrađuje razvojni model učeće turističke destinacije i mogućnost implementacije modela.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2012/27
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.48 Turistički promet s gospodarskog gledišta. Politika turističkog gospodarstva
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 24 Sep 2012 11:21
Zadnja promjena: 24 Sep 2012 11:21
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/1413

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku