E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Analiza proizvodnih kapaciteta i produktivnosti poduzeća Aluflexpack

Maglica, Petra (2012) Analiza proizvodnih kapaciteta i produktivnosti poduzeća Aluflexpack. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (2MB)

Sažetak

Predmet rada je, osim upoznavanja sa teoretskim značajkama proizvodnih kapaciteta, produktivnosti, temeljito prikazivanje poslovanja poduzeća Aluflexpack, precizno analiziranje postojeće situacije. Cilj rada je analizirati i prikazati poslovanje tvrtke Aluflexpack sa fokusom na proizvodne kapacitete i produktivnost. Analiza proizvodnih kapaciteta i produktivnosti temelji se na direktnim ciljevima kao što su smanjenje troškova i povećanje prihoda (prodajom, iznajmljivanjem, itd.) ali i indirektnim, kao što je stvaranje pozitivne slike o poduzeću, te upoznavanje javnosti sa istim, zaštita okoliša te kontrola kvalitete. Krajnji cilj je promjena u osnovnim funkcijama poslovanja kako bi se, uz postojeće mogućnosti, smanjili troškovi, povećala prodaja te podigla razina kvalitete ponude. Također, analiza poslovanja pomoći će poduzeću pri upravljanju na najbolji i najefikasniji način kako bi povećali svoj tržišni udio, te stvorili veću lojalnost svojih kupaca. Prije svega, koncentriranjem na zaštitu okoliša i kontrolu kvalitete, a ne smanjenjem troškova i povećenjem prodaje. Analizom proizvodnih kapaciteta i produktivnosti za poduzeće Aluflexpack težilo se detaljnije otkriti informacije o postojećem stanju poslovanja, ali i mogućnostima istoga, čime bi se omogućilo njegovo unaprjeđivanje. Analiza proizvodnih kapaciteta i produktivnosti izrađuje se u cilju pozicioniranja objektivne mogućnosti ostvarivanja prihoda. Analizom dosadašnje poslovne politike, problematike i stanja uočeni su osnovni problemi i predložene su mjere čijim se provođenjem stvaraju uvjeti za pozitivno poslovanje, a odnose se na povećanje prihoda društva i smanjivanje troškova. No, prije svega zaštitu okoliša i kontrolu kvalitete proizvoda. Cilj istraživanja je napraviti analizu proizvodnih kapaciteta i produktivnosti, no ujedno i analizirati postojeće stanje te predložiti načine povećanja prihoda, projekciju smanjivanja troškova, plan poslovnih prihoda po vrstama usluga i profitnim centrima (sektorima, pogonima, i sl.) za 2012.godinu. Sve navedeno prezentira se sa ciljem stvaranja konkurentnijeg poduzeća kako na domaćem tako i na svjetskom tržištu. Sekundarno istraživanje u svrhu rada temelji se na postojećim informacijama iz literature; objavljenih članaka ekonomskih kao i izvještaja poduzeća Aluflexpack. Cilj je uz pomoć navedenih izvora dobiti što dublji uvid u problematiku te doći do željenih podataka koji su potrebni za izradu analize proizvodnih kapaciteta i produktivnosti (primarno istraživanje rada). Pri stvaranju ovog rada korišteno je više izvora i vrsta informacija. Osnova tih informacija nalazi se u sekundarnom i primarnom istraživanju. U svrhu sekundarnog istraživanja koriste se izvještaji poduzeća jer su najprikladniji oblik za dobivanje prikaza postojećeg stanja te analize objektivnih mogućnosti. Primarno istraživanje odnosi se na analizu proizvodnih kapaciteta i produktivnosti za poduzeće Aluflexpack. U ovome radu zaključci se prije svega, temelje na internim izvještajima poduzeća, a koji su uvelike doprinijeli adekvatnoj analizi poduzeća. Opširan izvor informacija predstavlja Internet stranica poduzeća na kojoj se mogu pronaći kvalitetne informacije o pogonima poduzeća. Osim tih izvora, vezanih uz samo poduzeće, kao vrijedan izvor informacija poslužila je i stručna literatura. Prikazivanjem rezultata na kraju istraživanja kao i analizom proizvodnih kapaciteta i produktivnosti poduzeće dobiva smjernice za poboljšanje poslovanja, iskorištenje kapaciteta i stvaranje konkurentnosti na tržištu. Najodlučniji čimbenik za uspjeh istraživanja je spremnost Uprave poduzeća da navedene prijedloge prihvati i provede. Kako bi se istražile željene unutarnje varijable te izradio učinkoviti analiza poslovanja poduzeća ova metoda se smatra ipak kao najprikladnija. Dodatno ograničenje je to što je situacija unutar Aluflexpacka već temeljito posložena te nema mjesta za nove prijedloge jer je stručni kadar unutar poduzeća više no temeljito posložio strategiju. Rad uzima za zadatak ući što dublje u analizu poslovanja, što analiza internih izvještaja po svojoj svrsi omogućuje. Kao nedostatak često djeluje i to što analist mora analizirati stanje bez da je izvrsno upućen u problematiku financiranja i strategije unutar poduzeća. Ovaj rad sastoji se od šest dijelova gdje se u prvom, uvodnom dijelu daje pregled predmeta i ciljeva samoga rada uz opis metodologije uzimajući u obzir ograničenost u istraživanju. Drugi dio objašnjavaju teorijske značajke proizvodnih kapaciteta i vezanih pojmova. Zatim slijedi razrada pojma produktivnosti. Četvrti dio odnosi se na upoznavanje poduzeća Aluflexpack. U petom dijelu donosi se analiza proizvodnih kapaciteta i produktivnosti za poduzeće Aluflexpack, ali i kratka obrada poslovanja u potpunosti. Šesti dio, kojim rad završava, donosi se zaključak o cijelokupnom poslovanju tvrtke, o teoriji i izradi praktičnog dijela.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2012/19
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 330 Ekonomija općenito > 330.1 Ekonomska znanost. Osnovni ekonomski pojmovi, teorija. Vrijednost. Kapital. Fondovi
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Marketinško upravljanje
Datum pohrane: 24 Sep 2012 11:22
Zadnja promjena: 24 Sep 2012 11:22
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/1417

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku