E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Programi financiranja malih i srednjih poduzeća u Republici Hrvatskoj

Prohaska, Zdenko and Olgić, Bojana (2005) Programi financiranja malih i srednjih poduzeća u Republici Hrvatskoj. In: Entrepreneurship and macroeconomic management, April, 28-30, 2005., Pula, Croatia.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (401kB)

Sažetak

Koncept slobodnog poduzetništva okosnica je tržišnih gospodarstava razvijenih zemalja svijeta. Mala i srednja poduzeća kao izraz težnje čovjeka za samostalnošću predstavljaju polugu bržeg i učinkovitijeg gospodarskog razvoja. Poduzetnički koncept razvijene su zemlje prihvatile i implementirale stvaranjem pozitivnih uvjeta poslovanja kao i potporne strukture financiranja. Uloga poduzetništva u ukupnom gospodarskom razvoju Republike Hrvatske u posljednjim godinama sve je izraženija. Mala i srednja poduzeća sve su zastupljenija po broju gospodarskih subjekata, financijskim rezultatima poslovanja kao i po udjelu zaposlenih u cjelokupnom gospodarstvu. Od osamostaljenja Republike Hrvatske razvoj malih i srednjih poduzeća bio je ograničen uslijed makroekonomskih razloga kao i njihovih specifičnih problema. Pritom najveći problem za mala i srednja poduzeća predstavlja problem financiranja koji se manifestira kroz nemogućnost pristupa kapitalu neophodnom za njihovo osnivanje i razvoj. U ovom dijelu posebna uloga pripada državi, ali i jedinicama lokalne samouprave koje moraju osigurati stabilno i sigurno okruženje kako bi se doprinijelo nastanku novih i razvoju postojećih poduzetničkih subjekata. Devedesetih godina mala i srednja poduzeća u Republici Hrvatskoj nisu imala prateće poduzetničke infrastrukture odnosno nije postojao adekvatan, koordiniran i planiran sustav financijske potpore poduzetništvu. Ipak, napredak je uočljiv te je danas struktura i organiziranost institucija koje prate i potiču razvoj poduzetništva relativno velika, ali ne i dovoljno učinkovita. Njihov položaj dodatno otežavaju nedovoljno razvijen financijski sustav te nestimulativno poslovno okruženje. Danas se u okviru sustava financijskog poticanja malih i srednjih poduzeća mogu izdvojiti: financijske institucije, ministarstva Republike Hrvatske, privatni i javni fondovi, jedinice lokalne samouprave te tržište kapitala. U radu će se analizirati institucionalna i regulatorna ograničenja razvoja malog i srednjeg poduzetništva. Posebna pažnja usmjeriti će se na probleme financiranja malih i srednjih poduzeća u Republici Hrvatskoj te prikazati cjelokupan sustav financiranja ovog dijela nacionalne privrede. Cilj rada je istražiti relevantne odrednice financiranja malih i srednjih poduzeća te predložiti poboljšanja postojećih i uvođenje novih izvora financiranja čime bi se znatno proširile mogućnosti kvalitetnog financiranja ovih poduzeća.

[error in script]
Tip objekta: Materijal konferencije ili radionice (Paper)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 3/2005, Vol.2
Ključni pojmovi: poduzetništvo, mala i srednja poduzeća, financijski sustav, financiranje, Hrvatska
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 658 Poslovni menadžment, upravljanje, administracija. Organizacija poslovanja > 658.1 Oblici poduzeća. Financiranje > 658.14 Financiranje. Financiranje poduzeća. pribavljanje kapitala
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković"
Datum pohrane: 17 Oct 2012 11:32
Zadnja promjena: 08 Jan 2013 10:07
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/1485

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku