E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Gospodarski razvoj Općine Fažana

Mihaljević, Jelena (2011) Gospodarski razvoj Općine Fažana. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (503kB)

Sažetak

Tema ovog diplomskog rada je ukazati na značenje i ulogu gospodarskog razvoja u Općini Fažana, u kojem se s ekonomskog aspekta može zaključiti da su mnogobrojni povijesni prevrati, te kulturna i prirodna baština zajedno s ljudskim faktorom utjecali na njezinu današnju gospodarsku sliku. Sve suvremene spoznaje znanosti o razvoju temelje se na konstataciji da se razvoj mora zasnivati na obnovljivim prirodnim resursima, kulturno-povijesnim i prirodnim vrijednostima te autohtonim tradicijskim osobitostima. Pretvaranje tih principa u djelo i prijelaz na održive oblike razvoja i načina života izazov je današnjem dobu. Osnovni cilj ovog diplomskog rada je analizirati gospodarska obilježja Općine Fažana danas, te potvrditi tezu da se dugoročno razvoj Fažane može promatrati u kontekstu održivosti. Nakon uvoda, tema će biti obrađena kroz nekoliko poglavlja. Geografska i demografska obilježja Općine Fažana zajedno sa svojim strukturama analiziraju se u drugom poglavlju. U trećem dijelu prikazuje se povijesni pregled gospodarstva Fažane. Navode se jedni od najvažnijih pokretača gospodarskog razvoja tadašnjeg vremena koji su ujedno i pripomogli razvoju koji je danas dostignut. U četvrtom poglavlju analiziraju se obilježja suvremenog gospodarstva Općine Fažana. Gospodarski razvoj uglavnom se razvio na osnovi tercijarnih ili uslužnih djelatnosti. Postojeća situacija u Općini strukturirana je na način da su detaljno obrađene prisutne gospodarske djelatnosti i svaka se od njih zasebno opisuje: obrtništvo, trgovačka društva, poljoprivreda i turizam s mogućnosti razvoja selektivnih oblika turizma. Nakon obrađene cjeline napravljena je SWOT analiza u kojoj se navode snage, slabosti, prilike i prijetnje na temelju obrađenih gospodarskih djelatnosti. Društvene djelatnosti, opisane u petom poglavlju, predstavljaju značajno područje ostvarivanja solidarnosti i uzajamnosti gotovo u svim društvenim sredinama u suvremenom svijetu. Komplementarnim djelovanjem tih djelatnosti postiže se njihov adekvatni i cjeloviti rezultat na ekonomski i socijalni razvoj. Najvažniji ciljevi lokalne jedinice u fiskalnoj godini prikazani su u njenom proračunu, kao sustav prikupljanja i trošenja proračunskih sredstava. Iznesene stavke proračuna detaljno su opisane u šestom poglavlju. Nakon strukturne analize Općine, gdje su opširno predstavljene sve razvojne mogućnosti, slijedi pogled u budućnosti. Pretpostavke budućeg razvoja gospodarstva Općine iznose se kroz razvojnu viziju. Stoga su u sedmom poglavlju predstavljeni strateški razvojni ciljevi Općine kao temelj ostvarivanja vizije, te je svaki podijeljen na dva prioriteta. Predstavljenim ciljevima Općine izražena je opredijeljenost za načela održivog razvoja kroz skladno djelovanje gospodarske, ekološke i društveno-socijalne razvojne dimenzije. S obzirom da se radi o diplomskom radu pri čijoj izradi su se koristile induktivna i deduktivna znanstvena metoda, metoda analize, metoda intervjuiranja i promatranja, povijesna i statistička metoda, u zaključku će se iznijeti vlastite spoznaje o primjeni teorijskih načela o poboljšanju razvoja gospodarstva Općine, te prijedloge za povećanje efikasnosti istih.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: Afrić-Rakitovac, Kristina
Dodatne informacije: 2011/2
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 330 Ekonomija općenito > 330.3 Dinamika gospodarstva. Kretanje gospodarstva
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 14 Oct 2011 10:15
Zadnja promjena: 16 May 2014 15:50
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/149

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku