E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Komparativna analiza vanjske zaduženosti Hrvatske, Mađarske i Estonije

Marangunić, Klaudia (2011) Komparativna analiza vanjske zaduženosti Hrvatske, Mađarske i Estonije. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (562kB)

Sažetak

Vrlo bitno mjesto u vođenju ukupne ekonomske politike nacionalnog gospodarstva zauzima vanjski dug, odnosno zaduženost zemlje na svjetskim financijskim tržištima kapitala, stoga toj temi treba posvetiti i odgovarajuću pozornost. Zemlje svijeta se u sve većoj mjeri zadužuju, pri čemu su neke u većoj, a neke u manjoj mjeri zadužene. Svaka zemlja bi trebala voditi računa o visini svog vanjskog duga. Naime, vanjski dug je jedan od instrumenta ekonomske politike koji ima svoju fiskalnu i monetarnu funkciju i kao takav ima određeni utjecaj na gospodarski razvoj. On može pomoći, ali i naštetiti ekonomiji jedne zemlje, odnosno kao sastavni dio ekonomske politike zemlje može ubrzati ili usporiti gospodarski rast zemlje. Ukoliko se vanjski dug uspješno alocira u poboljšanje i razvoj infrastrukture, ljudskog kapitala ili u ostale produktivne svrhe, odnosno u kapitalne investicije, on može pomoći ekonomiji. No, s druge strane moguće je da država utroši posuđena sredstva samo za financiranje tekuće potrošnje i time prevaljuje takve troškova na budućnost, pa plaćanje visokih kamatnih stopa i povrat samog duga može naštetiti ekonomiji i postati dugoročni ograničavajući čimbenik gospodarskog razvitka. Cilj ovog diplomskog rada je prikazati stanje i dinamiku kretanja vanjskog duga Republike Hrvatske, Mađarske i Estonije, te na temelju prikaza stanja i strukture individualnih kretanja vanjskih dugova izvršiti komparativnu analiza vanjske zaduženosti navedenih zemalja. U prvom dijelu diplomskog rada teorijski je objašnjen pojam vanjske zaduženosti, dana je definicija vanjskog duga, navedeni su uzroci zbog kojih nastaje vanjska zaduženost, kao i ciklusi zaduživanja u procesu gospodarskog razvoja zemalja, izvršena je podjela pokazatelja vanjske zaduženosti na pokazatelje stanja i pokazatelje tijeka i na kraju su navedeni načini otplate vanjskog duga. Analitički dio diplomskog rada sastoji se od tri dijela, u kojima se vrši analiza vanjske zaduženosti svake zemlje posebno, najprije Republike Hrvatske, zatim Republike Mađarske i na kraju Republike Estonije. Analiza vanjske zaduženosti Hrvatske uključuje uzroke nastanka vanjskog duga Hrvatske, te njegovo stanje i kretanje tijekom godina. Također je prikazana i struktura vanjskog duga prema domaćim sektorima, projekcija otplate vanjskog duga, kao i analiza najznačajnijih pokazatelji vanjske zaduženosti Hrvatske. Zatim slijedi analiza vanjske zaduženosti Mađarske, od početka stvaranja vanjskog duga Mađarske krajem 20. stoljeća, pa sve do 2009. godine, sektorska struktura vanjskog duga i pokazatelji njezine vanjske zaduženosti. Isto tako kao i posljednja dva, ovaj dio analizira vanjsku zaduženost, ali sad Estonije. U posljednjem, četvrtom poglavlju ovog rada komparativno se analizira vanjska zaduženost Hrvatske, Mađarske i Estonije, kako bi se usporedili visine vanjskih dugova između navedenih zemalja. Usporedba se vrši na temelju visine vanjskog duga, sektorske strukture i pokazatelja zaduženosti. Na temelju rezultata komparacije izvest će se zaključci o vanjskoj zaduženosti. Diplomski rad napisan je na temelju istraživanja literature i pretraživanja Internetskih stranica koje se baziraju na ovoj tematici. Prilikom njegove izrade korištene su kvantitativne metode, metode analize i komparativne metode.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2011/4
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 336 Financije. Uključujući: Javne financije. Bankarstvo. Novac > 336.7 Novac. Monetarni sustav. Bankarstvo. Burze
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Ekonomija
Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 14 Oct 2011 10:15
Zadnja promjena: 14 Oct 2011 10:15
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/151

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku