E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Analiza financijske performanse trgovačkog društva “Plava laguna d.d.”

Ferenac, Marko (2011) Analiza financijske performanse trgovačkog društva “Plava laguna d.d.”. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (1MB)

Sažetak

Performansa je važno obilježje prema kojem se mjeri izvedba ili stanje pa se može reći da je performansa postignuće kvantificiranog cilja i načina na koji se taj cilj postiže. Financijski ciljevi predmet su financijske performanse, pa se s obzirom na to financijska performansa poistovjećuje s financijskom sposobnošću, odnosno sposobnošću ostvarenja odgovarajuće razine poslovne sigurnosti i uspješnosti. Analizom financijske performanse poslovnog subjekta mogu se utvrditi njegove prednosti i nedostaci u ostvarivanju ciljeva poslovanja te stvoriti kvalitetna podloga za donošenja poslovnih odluka kako menadžera tako i svih ostalih stakeholdera. Financijska performansa utvrđuje se na temelju financijskih podataka prikazanih najčešće u obliku financijskih izvještaja koji predstavljaju finalni proizvod računovodstvenog informacijskog sustava. Stoga financijski izvještaji moraju fer i istinito prezentirati financijski položaj, financijsku uspješnost i novčane tokove poslovnog subjekta poštujući pritom propisane standarde financijskog izvještavanja jer će o njihovoj kvaliteti ovisiti i kvaliteta same analize, a u konačnici i kvaliteta poslovnih odluka koje budu donesene na temelju rezultata provedene analize. Analiza financijske performanse provodi se usporedbom financijskih izvještaja pomoću horizontalne i vertikalne analize te izračunom različitih pokazatelja kojima se detaljnije prikazuju pojedini odnosi između različitih računovodstvenih kategorija i odnosi unutar tih kategorija. U načelu analizom se nastoji utvrditi likvidnost, zaduženost, aktivnost, ekonomičnost i profitabilnost poslovnog subjekta čijim se sumiranjem donosi ocjena o njegovoj ukupnoj financijskoj stabilnosti. Međutim, analizom financijske performanse dobivamo samo financijske informacije koje su temelj za donošenje odluka, ali nisu sveobuhvatne jer treba uzeti u obzir i neke nefinancijske informacije. To predstavlja najveće ograničenje takve analize koja se temelji isključivo na podacima iz financijskih izvještaja. Zbog toga se javila potreba za stvaranjem sustava kojim se na temelju financijskih i nefinancijskih pokazatelja ocjenjuje financijska stabilnost i uspješnost poslovanja te kojim se omogućuje bolje predviđanje budućih događaja. Jedan od takvih sustava je model uravnoteženih ciljeva koji je usmjeren na uravnoteženo raspoređivanje i mjerenje svih učinaka, a ne samo financijskih, tako da se svi dovedu u sklad s vizijom, ciljevima i strategijom povezujući pritom naizgled odvojena, a zapravo ovisna područja poslovanja.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2011/5
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 657 Računovodstvo
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 14 Oct 2011 10:15
Zadnja promjena: 14 Oct 2011 10:15
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/152

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku