E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Ekonomski instrumenti kao instrumenti politike zaštite okoliša

Babić, Iva (2011) Ekonomski instrumenti kao instrumenti politike zaštite okoliša. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (648kB)

Sažetak

U razdoblju nakon Drugog svjetskog rata nagli i ubrzani gospodarski razvoj mnogih zemalja stvorio je negativni učinak na kvalitetu okoliša. Uočivši taj problem 70-ih godina industrijski razvijene zemlje počele su raspravljati o potrebi zaštite okoliša od ekološke katastrofe, demografske ekspanzije stanovništva i njegove urbanizacije, te o problemima koje sa sobom nosi potrošačko društvo. Radi zaštite okoliša, države su razvile regulacijske, ekonomske (tržišne) i samoregulacijske instrumente te institucionalne mehanizme, o čemu govori ovaj diplomski rad. Posebna pozornost posvećuje se razradi i obrazloženju ekonomskih instrumenata politike zaštite okoliša, te njihovoj primjeni u Europskoj uniji i u Republici Hrvatskoj. Upravo je to i cilj rada, te prikazati ulogu i značaj ekonomskih instrumenata. Pri izradi ovog diplomskog rada rukovodilo se jednim temeljnim načelom. Iz silnog bogatstva informacija nastojalo se izdvojiti i adekvatno objasniti najvažnije činjenice, pojmove, izraze i institucije vezane uz ekonomske instrumente politike zaštite okoliša. U prvom dijelu upoznajemo se sa politikom zaštite okoliša i njezinim obilježjima – nastankom, razvojem, ciljevima, načelima i dr. Drugi dio detaljnije opisuje instrumente politike zaštite okoliša. Treći dio posvećen je detaljnijoj analizi ekonomskih instrumenata politike zaštite okoliša, upoznajemo se s prednostima i nedostacima, te na koji način se oni vrednuju i provode. Četvrti dio ukratko opisuje politiku zaštite okoliša te primjenu ekonomskih instrumenata u politici zaštite okoliša u Europskoj uniji. U petom dijelu razrađuju se ekonomski instrumenti politike zaštite okoliša u Republici Hrvatskoj, te njihova primjena u posebnim područjima – zrak i buka, promet, vode, otpad, tlo, šume, poljoprivredno zemljište. Pri izradi rada korištena je metoda analize, sinteze, komparacije, indukcije i dedukcije.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: Afrić-Rakitovac, Kristina
Dodatne informacije: 2011/6
Teme: 5 Prirodne znanosti i matematika > 504 Znanost o okolišu. Environmentologija
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 14 Oct 2011 10:15
Zadnja promjena: 16 May 2014 15:49
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/153

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku