E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Istraživanje, spoznaja i vrednovanje poduzetničke ideje

Gnjatović, Sanela (2011) Istraživanje, spoznaja i vrednovanje poduzetničke ideje. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (349kB)

Sažetak

Učenje o idejama bilo je polazište grčkom filozofu Platonu. On je smatrao da su ideje jedina prava zbilja, a svijet osjetilnih stvari samo je slika svijeta ideja. Zaista je tako jer je svaka ljudska aktivnost čiji su rezultati vidljivi i opipljivi potaknuta nekom idejom koja je rezultat misaonog procesa. Raspon ideja seže od onih lako ostvarivih do onih teže ostvarivih pa čak i neostvarivih. Mogu biti originalne, a mogu biti i rezultat obrade već postojećih ideja. Neovisno o tome kakve su, ideje su temelj napretka društva u svim područjima djelovanja. Poduzetničke aktivnosti će postići uspjeh ako su temeljene na dobroj ideji. Poduzetnička ideja predstavlja zamisao o području i načinu profesionalnog bavljenja nekom korisnom aktivnošću iz neke gospodarske ili negospodarske djelatnosti. Put od pronalaska ideje do njene realizacije dug je i ne rezultira uvijek pravom idejom. Ako je i pronađena prava ideja to nije garancija da će biti uspješno ostvarena. Svrha rada je prezentirati metode pomoću kojih se prikupljaju i izabiru ideje te, pomoću istraživanja provedenog na tržištu, pokazati koliko se navedene metode koriste u praksi. Rad se sastoji od sedam dijelova. Prvo poglavlje predstavlja uvod u završni rada. Drugo poglavlje namijenjeno je definiranju poduzetnika, njegovih karakteristika te poduzetničke ideje. Treće poglavlje obrađuje različite izvore poduzetničkih ideja. Nadalje, u ovom je poglavlju objašnjen proces kreativnog mišljenja, prikazane su metode kojima se potiče kreativno mišljenje te zapreke kreativnosti. Četvrto poglavlje prikazuje postupak vrednovanja većeg broja ideja uključujući kriterije i analize koje se koriste te najčešće pogreške koje se javljaju prilikom izbora ideje. U petom poglavlju se iznose rezultati empirijskog dijela istraživanja, koje je provedeno primjenom tehnike anketiranja, na uzorku od pet malih i mladih poduzetnika u gradu Labinu. Svrha ispitivanja bila je spoznaja o izvorima poduzetničkih ideja, učestalosti provođenja raznih analiza prije realizacije poduzetničke ideje te poznavanje i korištenje metoda poticanja kreativnog mišljenja u poslovanju. Rezultati dobiveni navedenim istraživanjem uspoređeni su s rezultatima drugih istraživanja te je na temelju toga donešen konačni zaključak istraživanja. Rad završava zaključkom i popisom korištenih izvora podataka prilikom izrade rada, popisom tablica i slika. Prilikom izrade rada korištene su sljedeće metode istraživanja: induktivno – deduktivna metoda, metoda analize i sinteze, metoda klasifikacije, metoda deskripcije, komparativna metoda, metoda kompilacije i metoda uzorka.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2011/7
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 65.01 Metode i metodologija. Teorija i praksa organizacije
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Management i poduzetništvo
Datum pohrane: 14 Oct 2011 10:15
Zadnja promjena: 14 Oct 2011 10:15
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/154

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku