E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Analiza troškova poslovanja poduzeća Maistra d.d.

Ribarić, Kristijan (2011) Analiza troškova poslovanja poduzeća Maistra d.d. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (801kB)

Sažetak

Svrha postojanja svakog poduzeća je ostvarivanje pozitivnog financijskog rezultata odnosno dobiti. Da bi poduzeće moglo obavljati svoju djelatnost ono u svom poslovanju mora ostvarivati određene troškove, a kako je cilj poduzeća ostvarivanje dobiti, odnosno da prihodi budu veći od rashoda, onda poduzeće mora težiti k minimiziranju ukupnih troškova. Analiza troškova poslovanja pomaže poduzeću da sagleda kako ukupne tako i pojedinačne troškove te ustanovi što, tko, zašto te na koji način ostvaruje iste, kao i način kako ih smanjiti ili racijonalizirati. Sve potrebne informacije o analizi rashoda i troškova promatranog poduzeća pruža računovodstvo troškova kako bi uvidjeli što je potrebno učiniti da bi minimizirali iste. To vrijedi za svako poduzeće pa tako i za analizirano poduzeće Maistra d.d.. Stoga je cilj ovog diplomskog rada ukazati na važnost računovodstva troškova, prikaz i obrazloženje vrsta troškova, te analiza istih i to na primjeru poduzeća Maistra d.d. U prvom poglavlju diplomskog rada predstavljene su osnove analize, definiranje i važnosti iste, o podjelama i vrstama troškova, te o važnosti standardnih odnosno planiranih troškova. Drugo poglavlje diplomskog rada okrenuto je ka subjektu istraživanja ovog rada, a to je poduzeće Maistra d.d., te o specifičnostima istog, povijesti poduzeća, njegovim razvojnim perspektivama te djelatnosti i organizacijskoj strukturi Društva. U zadnjem poglavlju rada dana je analiza i prikaz računa dobiti i gubitka Maistre d.d., prikaz i analiza poslovnih i financijskih rashoda te svih troškova Društva koji sačinjavaju iste i to za 2008. i 2009. godinu kao dvije bazne promatrane godine. Prikazana je također i analiza rashoda i njihovih međusobnih odnosa. Metode koje su korištene pri izradi diplomskog rada su prije svega matematičke metode s kojima se nastojalo izračunati, te naposljetku i grafički prikazati sva bitna kretanja troškova poslovanja poduzeća Maistra d.d.. Deskriptivna metoda sljedeća je korištena metoda kojom se nastojalo objasniti i prikazati navedena kretanja. Materijal i podatci korišteni pri izradi cjelokupnog diplomskog rada jesu stručna računovodstvena literatura, članci, podatci koji su dobiveni od samog Društva te oni podatci Društva koji se mogu pronaći na službenim internet stranicama.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2011/8
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 657 Računovodstvo
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 14 Oct 2011 10:15
Zadnja promjena: 14 Oct 2011 10:15
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/155

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku