E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Usporedba računovodstvenog sustava profitnih subjekata i neprofitnih organizacija

Hrelja, Petra (2012) Usporedba računovodstvenog sustava profitnih subjekata i neprofitnih organizacija. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (4MB)

Sažetak

Osnovni cilj ovog završnog rada je ukazati na temeljne razlike između računovodstva poslovnih subjekata i računovodstva neprofitnih organizacija s naglaskom na temeljna financijska izvješća, a to su bilanca, račun dobiti i gubitka te izvješća o svim promjenama glavnice, izvješće o novčanim tijekovima i bilješke uz financijska izvješća. Osiguravanje kvalitetnih informacija za proces upravljanja u profitnom i neprofitnom sektoru prvenstveno kroz računovodstvo i financijsko izvještavanje temelj je razvoja i ostvarivanja postavljenih ciljeva organizacija i društva u cjelini. Računovodstvene informacije potrebne su vlasnicima poslovnih subjekata, menadžmentu, raznim vjerovnicima, državnim agencijama i poreznim vlastima. Računovodstvo neprofitnih organizacija ima mnogo sličnosti s računovodstvom profitnih subjekata. Primjerice u primjeni sustava dvojnog knjigovodstva, vođenju glavne knjige, uvažavanja knjigovodstvenih isprava kao osnove za knjiženje, i dr. Međutim postoje značajne razlike koje proizlaze prije svega iz odsutnosti profita kao motiva, postojanja zakonskih zahtjeva koji uključuju ograničenja kod pribavljanja i trošenja sredstva, izražene odgovornosti u upravljanju resursima povjerenim javnim službama, korištenje modificiranih načela nastanka dogaĎaja umjesto načela punog nastanka događaja. Prvenstveno se razlike uviđaju kod temeljnih financijskih izvještaja pa tako bilanca neprofitnih organizacija različito tretira temeljni kapital i prihode od poslovnih subjekata. Kod izvještaja o prihodima i rashodima na kraju obračunskog razdoblja poslovni subjekti iskazuju dobit odnosno gubitak dok kod neprofitnih organizacija to nije slučaj. Nadalje, neprofitne organizacije ne sastavljaju niti izvještaj o novčanom toku niti izvješće o promjeni glavnice. No, one sastavljaju bilješke uz financijske izvještaje koje predstavljaju detaljnu razradu i dopunu podataka iz bilance i izvještaja o prihodima i rashodima zbog pružanja dopunske informacije korisnicima slično kao kod profitnih subjekata gdje bilješke uz financijske izvještaje dodatno pojašnjavaju strukturu, vrijednost i obilježja nekih pozicija u tim izvještajima. Za kraj treba napomenuti da pouzdane, pravovremene i problemski orijentirane informacije financijskog, ali i upravljačkog računovodstva postaju temelj upravljanja u javnom ali i privatnom sektoru.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2012/10
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 657 Računovodstvo
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 15 Oct 2012 12:16
Zadnja promjena: 15 Oct 2012 12:16
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/1603

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku