E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Uvjeti rada u hotelima u Istarskoj županiji

Lučić, Jelena (2011) Uvjeti rada u hotelima u Istarskoj županiji. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (297kB)

Sažetak

Razumijevanje očekivanja zaposlenih u svezi odgovarajućih uvjeta rada i radnog okruženja je kritično pitanje u hotelijera kao i sposobnost zadržavanja radne snage. Zaposlenici su postali najvrijednija imovina hotelskih poduzeća, te njihov uspjeh velikim dijelom ovisi o kreiranju uvjeta rada i radne klime koja privlači, ispunjava i premašuje očekivanja zaposlenika. Razumijevanje potreba zaposlenika za zadovoljavajućim uvjetima rada i zadovoljavajućom radnom klimom može igrati važnu ulogu u održavanju uspješnog poslovanja hotelskog poduzeća. Naslov ovog rada jest „Uvjeti rada u hotelima u Istarskoj županiji“. Imajući na umu predmet istraživanja postavljena je hipoteza da zaposleni u hotelima u Istarskoj županiji nisu zadovoljni uvjetima rada. Pri izradi rada u odgovarajućim kombinacijama korištene su sljedeće znanstvene metode: metoda promatranja, metoda analize, komparativna metoda, metoda deskripcije i statistička metoda. Završni rad je podijeljen u svega tri poglavlja, a zatim slijedi zaključak do kojeg se došlo proučavanjem cjelokupne literature i provedenog istraživanja u hotelima na području Istarske Županije. U prvom poglavlju koje je naslovljeno „Uvjeti rada“ u kratkim crtama je definiran pojam uvjeta rada, važnost treninga i edukacije na radnom mjestu, proučeni su elementi koji utječu na uvjete rada i zdravlje zaposlenih te na radnu klimu u kojoj zaposleni djeluju. Slijedi drugo poglavlje, s naslovom „Poslovanje hotela u Istarskoj Županiji“, u kojemu su opisani pojam i značaj hotelijerstva, ciljevi i funkcije poslovanja u hotelijerstvu, organizacijski ustroj hotela te karakteristike zaposlenih u hotelima. Trećem poglavlju pod naslovom „Primjena obrazca za ocjenjivanje uvjeta rada u hotelima u Istarskoj županiji“ posvećena je najveća pažnja. Opisan je uzorak istraživanja te je te je iznesen kritički osvrt glede dobivenih rezultata provedenog istraživanja. Cilj ovog rada jest proučiti i definirati pojam uvjeta rada, proučiti elemente koji se odnose na uvjete rada, opisati pojedine elemente koji utjecu na uvjete rada, radnu klimu i zadovoljstvo zaposlenih, te istražiti uvjete rada, radnu klimu i zadovoljstvo zaposlenih u hotelima na području Istarske Županije pomoću anketnog upitnika.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2012/41
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.48 Turistički promet s gospodarskog gledišta. Politika turističkog gospodarstva
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 15 Oct 2012 12:17
Zadnja promjena: 15 Oct 2012 12:17
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/1604

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku