E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Web dizajn kao alat internet marketinga

Sušak, Igor (2012) Web dizajn kao alat internet marketinga. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (1MB)

Sažetak

Zadnja polovica prošlog stoljeća bila je obilježena nevjerojatnim tehnološkim napretkom društva koja je zauvijek promijenila sliku svijeta, a sredina devedesetih godina bila je revolucionarno razdoblje za Internet kada ga počinju koristiti milijuni ljudi. Njegove nevjerojatne mogućnosti potakle su marketinške stručnjake u pronalaženju načina njegova iskorištavanja u svrhu promidžbe i oglašavanja. Pojava interneta omogućila je novi način poslovanja poslovnim organizacijama, te su otvorene nove mogućnosti i dimenzije marketinškom sustavu. Razvojem interneta postepeno su se razvijale i prve internetske stranice koje su na početku bile izrazito oskudne, odnosno sadržavale su samo tekst. Marketinški stručnjaci brzo su uvidjeli vaţnost web stranica kao alata internetski marketinga, te su web stranice postajale sve naprednije i kreativno zanimljivije u svrhu privlačenja što većeg broja ljudi. Svoj puni uspjeh internetski marketing je doživio kada se na internetskim stranicama pojavila mogućnost online kupovine, čime je tržište zadobilo globalni karakter. Danas je web dizajn, odnosno web stranica osnovna i najvažnija imovina svake poslovne organizacije. Važnost web stranice očituje se neovisno o tome da li se neka poslovna organizacija služi web stranicama u svrhu prodaje proizvoda ili usluge ili se služi web stranicama kako bi pružila informacije i privukla nove potencijalne potrošače. Stoga je učinkovit i kreativan dizajn stranice bitan faktor unaprjeđenja poslovanja u današnjem konkurentom i dinamičnom gospodarskom okruženju. Predmet istraživanja ovog rada je analiza web dizajna kao alata internetskog marketinga. Stoga je primarni cilj rada ukazati ne samo na implementaciju web dizajna u poslovanju, već i na razvoj internetskog marketinga općenito. Shodno tome, rad je konceptualno podijeljen u šest cjelina. Nakon uvodnog dijela, slijedi dio koji analizira razvoj internetskog marketinga. U tom dijelu definira se sam pojam internetski marketinga, te njegova strategija. Osim toga opisana je razlika između online i offline marketinga, te problemi planiranja i kreiranja internetskog marketinga. Nakon toga slijedi cjelina koja detaljnije analizira obiljeţja web dizajna, te njegovu ulogu kao alata internetskog marketinga. Na kraju cjeline opisane su i vrste poslovnih web stranica koje su izrazito bitne za elektroničko trgovanje općenito. U četvrtom dijelu rada analizirana je optimizacija web stranica s posebnim osvrtom na ključne riječi i optimizaciju mobilnih web stranica. Peta cjelina opisuje elemente povećanja web prodaje, koji su u svrhu preglednosti podijeljeni na osnovne i dodatne elemente. Posljednja cjelina, odnosno zaključak, donosi osvrt i zaključne napomene na spoznaje iznesene u cjelokupnom radu. Temeljem sekundarnih podataka, odnosno podataka prikupljenih iz prethodnih istraživanja internetskog marketinga i web dizajna, pregledom relevantne literature i internetskih stranica napravljena je analiza značaja web dizajna kao alata internetskog marketinga. U radu se daju i konkretni primjeri korištenja web dizajna u suvremenom poslovnom svijetu.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2012/45
Teme: 0 Općenito > 004 Računalstvo, Računalna znanost i tehnologija
0 Općenito > 004 Računalstvo, Računalna znanost i tehnologija > 004.73 Mreže s obzirom na pokrivanje područja > 004.738.5 Internet
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Marketinško upravljanje
Datum pohrane: 15 Oct 2012 12:17
Zadnja promjena: 15 Oct 2012 12:17
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/1608

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku