E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Timski rad i utjecaj na efikasnost poslovanja

Benčić, Marina (2011) Timski rad i utjecaj na efikasnost poslovanja. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (357kB)

Sažetak

Timski rad prisutan je još od početka čovjekovog postojanja. Naime, poznato je da su prvi ljudi radeći u skupinama bili mnogo učinkovitiji – mogli su bolje loviti, braniti se, skupljati hranu i brinuti se o potomstvu. Prvi su ljudi živjeli u skupinama, nisu postojali pojedinci jer oni nisu mogli opstati. Čovjek je društveno biće. Abraham Maslow je u svojoj teoriji hijerarhija potreba na trećem mjestu naveo potrebu za pripadanjem i ljubavlju, što znači da čovjek ima potrebu biti u zajednici. Pripadnost grupi je stimulator koji inspirira pojedinca da ulaže veće napore nego kada radi sam. Zajednička iskustva koja su posljedica zajedničkog življenja i rada međusobno povezuju ljude i daju im osjećaj pripadanja i ljubavi. Timovi daju mogućnost da unutar zajednice pojedinci mogu rasti, učiti i napredovati. Na zemlji živi više od 6,9 milijardi ljudi i većina želi upravljati svojim životom. Većina želi ostvariti svoje ciljeve, a da bi to uspjeli, često se moraju povezati s drugim ljudima, stvarajući tako grupe, timove, čak i cijelu organizaciju. Ljudi su danas suočeni sa toliko informacija i znanja i nemoguće je da jedan čovjek prikupi sva dostupna znanja i da uspješno vlada svim informacijama. Zbog toga danas postoji potreba za stvaranjem timova u kojima se udružuju ljudi različitih znanja i iskustava koji mogu riješiti složene zadatke. Cilj ovog rada je istražiti i analizirati timski rad te utvrditi kakav je njegov utjecaj na uspjeh poslovanja poduzeća. Rad započinje davanjem definicije tima te pronalaženjem razlika koje tim čine drugačijim od bilo koje druge grupe. Te razlike objašnjavaju razloge uspješnosti tima. Nabrajaju se vrste timova koje se najčešće mogu susresti u praksi. To su rukovodni timovi, projektni timovi, radni timovi, krosfunkcionalni timovi, krugovi kvalitete i virtualni timovi. U nastavku se navode koristi i nedostaci timskog rada. Drugi dio rada posvećen je razvoju tima odnosno tome kako stvoriti uspješan tim jer tim nije dovoljno samo osnovati. Tim se mora unapređivati i razvijati kako bi on postao uspješan i učinkovit te da bi u konačnici članovi tima mogli ostvariti zajednički cilj. Kad je riječ o razvoju, svaki tim prolazi kroz nekoliko faza razvoja, od kojih je svaka posebno opisana. Timske uloge usko su vezane s razvojem tima, jer da bi se sastavio uspješan tim potrebno je prepoznati uloge koje svaki pojedinac nosi u sebi. Upravo je različitost pojedinaca ključ za uspjeh tima. U četvrtom poglavlju govori se o efikasnom poslovanju u timu. Tu su navedene odrednice uspješnosti svakog tima, a poseban dio posvećen je Maxwellovim pravilima za uspješan timski rad. Ova pravila postigla su golem uspjeh u svijetu te ih primjenjuju mnoga uspješna poduzeća. Pravila na jedan jednostavan i slikovit način pomažu svakom timu da doživi uspjeh. Nikako manje bitna stvar nije ni uspješna komunikacija jer bez nje ništa nije moguće. Čovjek mora komunicirati kako bi podijelio svoja znanja te kako bi zajedno s drugima pronašao rješenje za postojeći problem. Sama komunikacija dovodi do sukoba unutar tima pa su oni također posebno izdvojeni. Navedeni su uzroci sukoba te moguća rješenja sukoba. Tim se suočava s nizom problema koji koče put ka uspješnom rezultatu. Najvažnije ih je prepoznati i riješiti. U petom poglavlju dan je kratak osvrt na prisutnost timskog rada u hrvatskim poduzećima. Hrvatska je zemlja koja može i koja bi trebala poraditi na tome kako povećati konkurentnost radne snage te produktivnost. U današnjim poduzećima sve više i više dominiraju zadaci koje pojedinci sami ne mogu riješiti. Razvitak i uspjeh poduzeća te razvoj novih proizvoda sve više zahtijeva timski rad. On je sastavni dio uspjeha svakog poduzeća. Metode znanstvenog istraživanja koje su korištene u ovom radu jesu induktivna i deduktivna metoda, metoda kompilacije, metoda analize i statistička metoda.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: Bušelić, Marija
Dodatne informacije: 2011/15
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 658 Poslovni menadžment, upravljanje, administracija. Organizacija poslovanja
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Ekonomija
Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 14 Oct 2011 10:16
Zadnja promjena: 21 May 2014 09:15
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/162

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku