E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Identitet i razvoj Istre u svojstvu kulturne turističke destinacije

Balde, Nataša (2012) Identitet i razvoj Istre u svojstvu kulturne turističke destinacije. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (565kB)

Sažetak

Predmet ovoga rada je identitet i razvoj Istre u svojstvu kulturno-turističke destinacije, odnosno kulturnog turizma u Istri, kao jednog od mnogobrojnih oblika selektivnog turizma i bitnog elementa turističke ponude sve zahtjevnijem i radoznalijem turistu, kojemu više nije dovoljan samo odmor i promjena lokacije, već ga motivira i interes za turističkom destinacijom u kojoj će se moći upoznati i sa objektima i sadržajima kulturnog karaktera, odnosno materijalnom (kulturno-povijesni spomenici, muzeji, galerije) i nematerijalnom(kulturne priredbe, kulturne manifestacije) kulturnom baštinom, čime oplemenjuje svoja postojeća znanja. S obzirom na bogatu kulturno-povijesnu baštinu Istre i sve veći interes turista za autentičnošću i kulturnim turizmom, Istra ima potencijal za razvoj ovog oblika turističke ponude. Ponuda Istre kao regije nije dovoljno kvalitetno prezentirana, osobito u odnosu na označavanje kulturnih atrakcija, raznolikosti kulturne ponude, promocije kulturnih rasursa, te razine svijesti o vrijednosti kulturnih dobara. Uklanjanje navedenih nedostataka u ponudi kulturnih dobara pridonosi produženju sezone, slijedom toga ostvarivanje većih prihoda, te unaprijeđenje kulturnog turizma na razinu Europske unije. Sukladno hipotezi, cilj ovog završnog rada je ukazati na mogućnosti koje pruža razvijanje kulturnog turizma, a svrha je dati neke osnovne odgovore potrebne za analizu kulturnog turizma, njegove uzroke, njegov značaj i utjecaj, sa posebnim osvrtom na održivost i razvoj kulturnog turizma u Istri. Rad je podijeljen u četiri poglavlja. U prvom poglavlju završni rad bavi se pojmovnim određenjem kulturnog turizma te se dotiče dosadašnjih istraživanja na postavljenu temu. U drugom poglavlju naglasak je dat na razvoj regija, analizu sadašnjeg stanja kulturnog turizma u Europi, te europskim projektima i dokumentima u tome području, te se navode održivost i autentičnost kao važne odrednice u razvoju kulturnog turizma kako u Europi tako i u Istri. U trećem poglavlju završni rad bavi se Istrom kao kulturno-turističkom destinacijom, sa posebnim osvrtom na kulturnu baštinu, njezino očuvanje, na probleme u razvoju kulturnog turizma u Istri, uz opis nekih nužnih pretpostavki za daljnji razvoj kulturnog turizma u Istri (u ovom se dijelu također dokazuje postavljena hipoteza), te se navode kulturni projekti “Heart of Istria” i Muzej suvremene umjetnosti u Puli, koji predstavljaju osmišljenu inicijativu u kontekstu kulturnog turizma. Projekt “Heart of Istria – Srce Istre”, koji sadržava četiri glavne teme: istarske arheološke parkove, freske, kaštele i graditeljsku baštinu venecijanskog razdoblja, opće je prihvaćen tip pristupa različitim mjestima i krajevima, a ujedno nudi i širi kulturni i povijesni kontekst. Četvrto poglavlje odnosi se na provedeno istraživanje čiji je cilj utvrditi ima li Istra potencijala za razvijanje kulturnog turizma. Pri izradi završnog rada korištene su sljedeće znanstvene metode: metoda analize, metoda sinteze, komparativna metoda, povijesna metoda, metoda dokazivanja te metoda promatranja. Brojni podaci o ovoj temi preuzeti su iz knjiga, studija, časopisa i sl. gradske i sveučilišne knjižnice te svjetskih baza podataka.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2012/53
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.48 Turistički promet s gospodarskog gledišta. Politika turističkog gospodarstva
3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.486 Razvoj, poticanje, promicanje turističkog gospodarstva
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 15 Oct 2012 12:19
Zadnja promjena: 15 Oct 2012 12:19
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/1622

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku