E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Virtualna ekonomija

Kovačević, Milan (2012) Virtualna ekonomija. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (285kB)

Sažetak

U današnje vrijeme krize gospodarstva koja je potresla sve zemlje svijeta i sve gospodarske grane kao jedini se siguran recept za poslovni uspjeh ističu kreativnost, suvremena tehnologija i inovacije. Nova vremena odnosno suvremeno globalno tržište traže i nove načine organiziranja koji će doprinijeti izgradnji konkurentske prednosti odnosno fleksibilnosti, inovativnosti te kontinuiranom usavršavanju poslovanja. Upravo je unapređenje tehnoloških, informacijskih i komunikacijskih mogućnosti, odnosno porast količine informacija i općeg znanja stvorilo mogućnost transformacije tradicionalne tzv. „industrijske ekonomije“ u novu „virtualnu ekonomiju“. Znanstvenici sa područja ekonomskih znanosti već dva desetljeća pokušavaju novim poslovnim modelima objasniti promjene koje su se dogodile u poslovnom svijetu; od načina organizacije poslovanja, nabave novih resursa, preko menadžmenta, pa sve do područja motivacije i izgradnje povjerenja unutar same organizacije ili između više povezanih organizacija. Među ekonomskim istraživačima poseban je interes pobudio upravo koncept virtualne ekonomije. Iako se virtualno poslovanje u raznim razvojnim oblicima u praksi koristi već mnogo godina, koncepcija „virtualnog poslovanja“ danas je posebno dobila na važnosti. Stari i poznati koncepti ( BPR-busniess process reengenering, JIT-just in time, TQM-total quality menagement i dr.) ujedinjeni su na jedan novi način s ciljem prilagođavanja poslovanja novim i rastućim tržišnim prilikama i mogućnostima. Pritom model „virtualne organizacije“ predstavlja jedan novi način gledanja na već poznate metode suradnje i kooperacije, ali koje su danas poprimile nove dimenzije i intenzitete koji prelaze tradicionalne organizacijske okvire. Cilj ovoga rada je pokušati pojasniti stajališta novih ekonomista, menadžerskih i organizacijskih stručnjaka te njihove poglede na pojam i zakone virtualne ekonomije. Zatim definirati čimbenike koji utječu na transformaciju tj. „virtualizaciju“ klasičnih industrijskih poduzeća koja im omogućuje mnogo veću fleksibilnost i konkurentnost u suvremenom globalnom, turbulentnom i krizom pogođenom poslovnom okruženju. Neki od modela koji će biti obrađeni bi mogli imati primjenu i u hrvatskom gospodarstvu, jer bi kreiranje „virtualnog poduzeća“ hrvatskim menadžerima moglo olakšati donošenje suda o načinu transformacije svoje klasične organizacije, optimalnom stupnju potrebne virtualizacije, dati mogućnost praćenja promjena u razini uspješnosti poslovanja, kao i kvalitativnih unapređenja spram prijašnjeg klasičnog načina poslovanja. Tokom izrade rada korištene su deduktivna metoda, potom metoda analize i komparativna metoda za usporedbu različitih tumačenja sličnih pojmova u virtualnoj ekonomiji, a u zaključku je korištena metoda sinteze kojom se izvode zaključci na temelju obrade svih prikupljenih i analiziranih podataka, te se potom oni spajaju u jednu cjelinu. Razrađujući učinke virtualizacije od teorije do prakse rad je podijeljen u šest poglavlja, te zaključak kao osvrt na sve pozitivne strane koncepta „virtualne ekonomije“.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2012/57
Teme: 0 Općenito > 004 Računalstvo, Računalna znanost i tehnologija
3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 330 Ekonomija općenito
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 15 Oct 2012 12:20
Zadnja promjena: 15 Oct 2012 12:20
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/1625

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku