E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Društveno odgovorna javna nabava

Skrobe, Maja (2011) Društveno odgovorna javna nabava. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (257kB)

Sažetak

U ovom završnom radu biti će riječi o društveno odgovornoj javnoj nabavi, kao novom aspektu javne nabave kojemu teže sve vodeće zemlje svijeta. S obzirom na današnji način života koji utječe na degradaciju okoliša, te ima štetan utjecaj na ljudsko zdravlje, veoma je važno razviti društveno odgovornu javnu nabavu kao sustav koji potiče razvoj i uporabu okolišnih prihvatljivih dobara i usluga. Prvi dio rada pojasniti će sam pojam društvenog odgovornog poslovanja i njegov razvoj kroz godine. Naime mnoge ekonomske, društvene i tehnološke promjene imale su utjecaja na razvoj koncepcije društveno odgovornog poslovanja. Iako je prvenstveno razvijen zbog poboljšanja imidža poduzeća, ono donosi brojne koristi, kako za poduzeće tako i za ostale dionike. U Hrvatskoj je posljednjih godina prepoznat značaj takve prakse, čemu svjedoče i mnogobrojni primjeri dobre prakse. Ipak, postoje prepreke koje sprječavaju daljnji razvoj, te je potrebno poduzeti različite mjere i akcije za postizanje potpune integracije društvene odgovornosti u poslovanje. U sljedećem dijelu rada biti će riječi o javnoj nabavi kao veoma važnom segmentu svakog gospodarstva, a možemo je definirati kao ugovor između ponuditelja i naručitelja čiji je predmet nabave izvođenje radova, isporuka roba ili pružanja usluga. Temelj zakonskog okvira javne nabave u Hrvatskoj čini Zakon o javnoj nabavi koji propisuje sve postupke i načine provođenja. Kako bi stvorila transparentan sustav javne nabave, Hrvatska je razvila program izobrazbe i usavršavanja kao i razne strategije kojima je cilj suzbiti korupciju. U trećem dijelu doći će do konkretizacije teme, odnosno biti će objašnjena društveno odgovorna javna nabava koja označava kupovinu proizvoda i usluga koji imaju minimalni utjecaj na okoliš, a stvaraju brojne koristi za cjelokupno društvo. Zatim će se objasniti prednosti koje donosi implementacija društvene odgovornosti u javnu nabavu, ali i prepreke koje stoje na tom putu. Biti će prikazano stanje u Europskoj uniji, ali i u Hrvatskoj, te mjere koje Hrvatska mora učiniti na području javne nabave kako bi postala punopravna članica Europske unije. U posljednjem dijelu biti će dan primjer razvoja društveno odgovorne javne nabave. Riječ je o projektu «Drvo je prvo», osnovanog od strane Hrvatske gospodarske komore, kojemu je cilj promovirati održivu javnu nabavu u drvnoj industriji, kako bi se proizvodili ekološki proizvodi i postigla veća konkurentnost na svjetskom tržištu. Na kraju rada dat je zaključak.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2012/60
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija
6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 658 Poslovni menadžment, upravljanje, administracija. Organizacija poslovanja > 658.7 Kupovanje. Nabava. Priskrbljivanje. Upravljanje zalihama
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Management i poduzetništvo
Datum pohrane: 15 Oct 2012 12:20
Zadnja promjena: 15 Oct 2012 12:20
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/1628

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku