E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Obilježja poljoprivrede Istarske županije

Benčić, Ines (2011) Obilježja poljoprivrede Istarske županije. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (433kB)

Sažetak

Poljoprivreda je jedna od najstarijih ljudskih djelatnosti. Poljoprivreda je sustavni proces proizvodnje tvari za čovjekovu prehranu i za ishranu životinja, te proizvodnja ostalih tvari kroz uzgajanje biljaka i životinja. Zadaća poljoprivrede je da proizvede dovoljno hrane za prehranu domaćeg stanovništva, da opskrbi industriju sirovinama poljoprivrednog porijekla i da proizvede višak poljoprivrednih proizvoda za izvoz. Poljoprivredu danas dijelimo na biljnu i stočarsku proizvodnju. Osim uvoda kao prvog poglavlja, u drugom poglavlju govori se o tome kako su prirodna obilježja Istarske županije (geografska, pedološka i klimatska) vrlo povoljna za razvoj poljoprivredne proizvodnje na tom području, te ujedno čine i jednu od najvećih prednosti poljoprivredne proizvodnje u Istri. U trećem poglavlju, govori se o demografskoj povijesti Istre koja pokazuje velike oscilacije u broju stanovništva. U četvrtom poglavlju navedeni su neki od gospodarskih pokazatelja Istre, a spominje se i gospodarska raznolikost Istarske županije s obzirom da Istra ima razvijenu prerađivačku industriju, građevinarstvo, trgovinu, ribarstvo, poljoprivredu i turizam. Peto poglavlje je jedno od značajnijih poglavlja ovog diplomskog rada, govori o agrarnoj strukturi poljoprivredne proizvodnje koja je trenutno nepovoljna za intenzivan razvoj suvremene i specijalizirane poljoprivredne proizvodnje, ovdje problem najčešće predstavljaju veličine posjeda i rascjepkanost posjeda, cilj je da veličine poljoprivrednih posjeda budu veće od 5 ha. U ovom poglavlju navedene su i vrste poljoprivrednih proizvodnji (biljna i stočarska) i mjere koje bi trebalo provesti za njihov daljnji razvoj, u istom poglavlju spominju se i autohtoni proizvodi Istarske županije koji bi kroz turističku ponudu mogli postati izvozni istarski brend, ovdje je cilj zaštita, valorizacija i promocija tipičnih istarskih poljoprivrednih proizvoda. U šestom poglavlju navedene su najbitnije institucije u poljoprivredi Istarske županije čiji je cilj i svrha poslovanja da planiranjem i provođenjem raznih programa i projekata pridonose daljnjem razvoju poljoprivredne proizvodnje u Istri. Zatim u sedmom se poglavlju napominje kako je Istra ekološki očuvana i čista, pa bi proizvodne resurse trebalo usmjeriti na ekološku proizvodnju hrane i pića, u ovom poglavlju navedene su i neke mjere koje bi trebalo provesti za daljnji razvoj ekološke poljoprivrede. U osmom poglavlju spominje se povezanost poljoprivrede i turizma, govori se o turizmu kao vrlo važnoj djelatnosti na ovim prostorima jer je poznato da turizam može utjecati na razvoj nekih drugih djelatnosti, kao što su poljoprivreda, ribarstvo, trgovina, promet itd. Metode koje su korištene u izradi ovog rada su: metoda analize, metoda deskripcije, metoda komparacije.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: Afrić-Rakitovac, Kristina
Dodatne informacije: 2011/16
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 14 Oct 2011 10:16
Zadnja promjena: 16 May 2014 15:50
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/163

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku