E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Pravo Hrvatske Turističke Zajednice

Brajković, Ana (2012) Pravo Hrvatske Turističke Zajednice. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (865kB)

Sažetak

Tema ovog rada je Hrvatska turistiĉka zajednica (HTZ), a osobito njezino pravo, odnosno zakoni koji ureĊuju pravo u turistiĉkim zajednicama uopće. U radu su takoĊer opisani i opći pojmovi koji se odnose na ĉitav sustav turistiĉkih zajednica. Temu sam odabrala zbog zanimljivosti sadrţaja koji obuhvaća i s kojim sam se susretala tijekom studija te iz ljubavi prema svojoj domovini Hrvatskoj, zemlji bogatoj prirodnim ljepotama i vrijednom kulturnom baštinom. Krenula sam od pretpostavke da je bilo potrebno mnogo truda i rada vrijednih ljudi da bi HTZ postala ono što danas jest. Upravo su turistiĉki djelatnici, pojedinci i politiĉari sudjelovali u kreiranju zakona kojima su ureĊena pravila poslovanja turistiĉkih subjekata te koji danas uvelike doprinose promociji hrvatskog turizma u zemlji i inozemstvu. Ipak, pri obradi teme trebala sam elaborirati navedenu poĉetnu misao pa sam temu razradila u pet dijelova. U prvom poglavlju prikazan je identitet HTZ prema njezinom vaţećem Statutu, a u drugom poglavlju osvrnula sam se na nastajanje i osnivanje HTZ i svih njezinih relevantnih tijela i ĉimbenika. U središnjem dijelu rada, trećem i ĉetvrtom poglavlju, prikazan je zakonski okvir HTZ i pravilnici poslovanja te nacionalne turistiĉke zajednice unutar turistiĉkog sustava Republike Hrvatske (RH). U posljednjem poglavlju prikazan je doprinos HTZ promociji hrvatskog turizma te se u tu svrhu ukratko prikazuje i njezin trenutni projekt „Volim Hrvatsku“. Primijenjena metodologija u pripremi i izradi ovog rada opisnog je karaktera, a slijedi redoslijed prikazanih zbivanja od osnutka do opisa trenutnih djelatnosti HTZ koji se potkrepljuju ĉinjenicama dostupnim u objavljenoj literaturi, dokumentima i pravnim aktima. Većina dokumentacije nalazi se na CD-u koji je priloţen ovome radu.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2012/118
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.48 Turistički promet s gospodarskog gledišta. Politika turističkog gospodarstva
3 Društvene znanosti > 34 Pravo. Pravna znanost > 347 Građansko pravo > 347.7 Trgovačko pravo. Pravo trgovačkih društava
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 15 Oct 2012 12:22
Zadnja promjena: 15 Oct 2012 12:22
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/1655

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku